ZIELONA GÓRA: Wreszcie ruszy budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Informacje Inne News Bar News Box

Po kilku nieudanych podejściach rozstrzygnięto przetarg na projekt i budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Wybrano ofertę firmy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

29 stycznia br. ogłoszony został drugi już przetarg na wykonanie tej ważnej dla Lubuskiego inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wpłynęły dwie oferty o bardzo zbliżonej wartości. Wybrano najkorzystniejszą, czyli spółki gliwickiej, o wartości 98.694.270 zł. Podpisanie umowy – zgodnie w obowiązującymi przepisami – nastąpi nie wcześniej, niż 24 kwietnia br. Wykonawca będzie miał 20 dni kalendarzowych na przedstawienie koncepcji budynku oraz zagospodarowania terenów wokół niego. Przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę powinno trwać nie dłużej, niż do 29 czerwca br. Zakończenie robót budowlanych – do 30 października 2020 r.

Podczas sesji Sejmiku radni podjęli decyzję o zwiększeniu o 20 mln zł dotacji do budowy Centrum. Była ona podyktowana złożonymi w postępowaniu przetargowym ofertami, których wartość przekracza zakładaną kwotę 78,4 mln zł.

Inwestycja zabezpieczy potrzeby małych pacjentów, które obecnie na terenie naszego regionu nie są zabezpieczane wcale. Już w 2014 roku konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii zauważył, że w Lubuskiem – jako jedynym województwie w kraju – brakuje pediatrycznego oddziału intensywnej opieki medycznej. Podobny problem podnosił także wojewódzki konsultant w dziedzinie pediatrii dr Tomasz Jarmoliński w liście otwartym do Marszałka Woj. Lubuskiego.

Rozwiązaniem problemów jest budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim, o którą od kilku lat zabiega marszałek lubuski. Inwestycja wymagała opinii Wojewody, wpisania do tzw. Map Potrzeb Zdrowotnych, zatwierdzenia przez Komitet Sterujący przy Ministrze Zdrowia.

Centrum ma zapewnić nowoczesną bazę łóżkową i diagnostyczno-zabiegową spełniającą najwyższe standardy nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego. Znajdzie się tam Oddział Położnictwa wraz z traktem porodowym i dedykowaną salą operacyjną do cięć cesarskich oraz Kliniczny Oddział Neonatologii wraz z OIOM-em noworodkowym. Podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek położniczych zostanie osiągnięte przez odseparowanie Oddziału Dziecięcego i Oddziału Położnictwa i Neonatologii od oddziałów, gdzie przebywają dorośli pacjenci. Struktura Oddziałów i liczba planowanych łóżek:

1) Oddział Pediatrii z wydzielonymi łóżkami na potrzeby diabetologii, endokrynologii, hematologii, nefrologii – 46 łóżek oraz 6 łóżek izolacyjno – zakaźnych

2) Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z łóżkami przeznaczonymi również dla potrzeb chirurgii noworodka i traumatologii – 30 łóżek

3) Oddział Onkologii Dziecięcej – 12 łóżek

4) Oddział Położnictwa z traktem porodowym i salą cięć cesarskich: – 23 łóżka dla matek, – 23 łóżeczka dla noworodków, – 2 sale do cięć cesarskich

5) Oddział Noworodkowy przeznaczony również dla potrzeb patologii noworodka -15 łóżeczek i intensywnej terapii noworodka – 12 stanowisk OIOM

6) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci -6 łóżek