ZIELONA GÓRA: Uroczystości upamiętniające 8. Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej

Informacje News Bar News Box

10 kwietnia odbędą się obchody 8. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Uroczystości z udziałem kompanii honorowej rozpoczną się o godzinie 8.30 na Nekropolii
Zielonogórskiej przy monumencie poświęconym ofiarom katastrofy.

Program  uroczystości:
godz. 8.41  Sygnał  syren alarmowych.
godz. 8.43  Przyjęcie meldunku. Podniesienie flagi państwowej.
godz. 8.50  Apel pamięci.
godz. 9.00  Złożenie wiązanek kwiatów.

Po zakończeniu uroczystości do godziny 11.00 będzie pełniona warta honorowa przez harcerzy.