ZIELONA GÓRA: Ulicą Ceramiczną pojedziemy we wrześniu

Informacje News Bar News Box News Slider

KONSORCJUM FIRM: BUD-DRÓG – Ryszard Kwapiszewski, CAPRI-bit – Eugeniusz Weiss wybudują ulicę Ceramiczną. Koszt to prawie 2 mln zł. Pieniądze na inwestycje pójdą z miejskiej kasy.

Droga ma zostać oddana do użytku mniej więcej w połowie września, a więc na kilka tygodni przed wyborami.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac:

– budowa nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej,

– budowa wysp kanalizujących ruch pojazdów o nawierzchni z kostki betonowej,

– budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

– budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,

– wbudowanie betonowych elementów prefabrykowanych (krawężniki i obrzeża),

– budowa kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym,

– budowa oświetlenia drogowego,

– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

– zagospodarowanie terenów zielonych (trawa z rolki).

– Prawie 6 lat czekaliśmy, by rozpocząć tę inwestycję. Mam nadzieję, ze budowa tej drogi pozwoli odciążyć układ komunikacyjny osiedla. Jest to doskonały przykład tego, że nie robimy tylko inwestycji na głównych szlakach komunikacyjnych takich jak ul. Dworcowa czy Batorego, ale budujemy także nowe drogi lokalne, które mają pomóc zielonogórskim osiedlom w lepszym funkcjonowaniu.- zaznaczył Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra.

– Ulica Ceramiczna jest drogą nietypową jeżeli chodzi o drogi lokalne. Jest to droga, która znacznie udrożni dojazd do osiedla Cegielnia. Przez wiele lat próbowano tę drogę zbudować z funduszy unijnych. Nie udało się. Samo jej projektowanie trwało bardzo długo – aż półtora roku. – podkreślił radny Andrzej Brachmański.

 

(red)