ZIELONA GÓRA: Studenci zapraszają na Medyczne EXPO

Informacje News Box News Slider

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej działające przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na SPACE MEDICINE EXPO 2018. Impreza odbędzie się 24 lutego Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 10.

– W zeszłym roku organizowaliśmy konferencję naukową, a teraz przyszedł czas na EXPO. Będzie to impreza cykliczna. Chcemy, aby luty był na stałe miesiącem medycyny kosmicznej – mówi Jakub Szczepański, przewodniczący koła. – Naszymi partnerami są m.in.: Wiceminister Jerzy Materna, Wojewoda Władysław Dajczak i Marszałek Elżbieta Anna Polak. Więc impreza musi się powieść.

Podczas EXPO odbędzie się szereg wykładów i debat na temat wpływu kosmosu na zdrowie i życie człowieka.

– Musimy zdać sobie sprawę, że warunki, które panują w kosmosie zupełnie odbiegają od ziemski. – mówi prof. Agnieszka Ziółkowska.Musimy pogłębić naszą wiedzę na temat organizmów komórkowych, aby dowiedzieć się w jaki sposób umożliwić astronautom przeżycie przez dłuższy okres czasu w przestrzeni kosmicznej, a nawet podczas misji załogowej na marsa. Te badania pozwolą nam zgłębić wiedzę również na temat walki z nowotworami.

Dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Jarosław Nieradka, zapowiedział współpracę z Kołem Naukowym podczas EXPO 2018.

– Musimy się zastanowić, jak dzięki takim badaniom kosmicznym możemy poprawić ochronę zdrowia i poziom leczenia. – podkreślił Jarosław Nieradka. – Zauważmy, że wszystkie wynalazki które były tworzone dla NASA później trafiały do powszechnego użycia. Biznes od zawsze był zainteresowany tym co generuje nowe wartości, a rozwój tematyki kosmicznej jest niewątpliwie taka wartością. Zielona Góra z pewnością ma wszystko, aby stać się miejscem, które będzie zagłębiem nowoczesnych technologii również w tematyce kosmicznej.

Jak podkreślił Jakub Goławski, nie dałoby się zrobić EXPO, gdyby nie pomoc wielu osób i instytucji.

– Jesteśmy wdzięczni uniwersytetowi i pani dziekan Ziółkowskiej, bo be pomocy pani profesor ciężko by było zrobić cokolwiek – powiedział Goławski. – Nawiązaliśmy współpracę z wojewodą oraz panią marszałek. Mamy wsparcie Okręgowej Izby lekarskiej, która prowadzi specjalistyczne szkolenia dla studentów. Cieszymy się, że do grona naszych przyjaciół dołączają firmy prywatne, szpital kliniczny w Zielonej Górze oraz wojsko. Za to wszystko bardzo dziękujemy.

Patronem EXPO 2018 jest Uniwersytet Zielonogórski.

 

Oto program imprezy:

09:00 – Udostępnienie zwiedzającym strefy wystawienniczej SME 2018

09:30 – Premiera stoiska anatomii i histologii człowieka

10:00 – Przemówienie inauguracyjne otwierające SME 2018

Przewodniczący KNMK Jakub Szczepański

10:20 – Wykład pt. Chronobiologia: wpływ rytmów okołodobowych

na organizm człowieka dr hab. Dominika Kanikowska

11:05 – Debata „Współpraca nauki, biznesu i sektora publicznego”

organizowana przy współpracy z Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Jerzy Materna, Wiceminister MGMiZS, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej

Elzbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Lubuskiego

dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ

– Jakub Szczepanski

Przewodniczacy Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej WLNZ UZ

W debacie udział wezmie równiez Reprezentant OPZL

11:45 – Przerwa kawowa

12:00 – Wykład pt. Wpływ mikrograwitacji na proliferacje komórek chłoniaka.

Igor Domanski – student kierunku lekarskiego

12:15 – Wykład pt. Zdrowie behawioralne i psychika astronautów

Aleksander Szymanski – Wiceprzewodniczacy KNMK

12:45 – Wykład pt. Jak przestrzen kosmiczna wpływa na organizm człowieka

dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ

13:30 – Wykład pt. Warunki panujace w przestrzeni kosmicznej

– promieniowanie jonizujace dr Grzegorz Słowik

14:15 – Wykład organizacji SIMLE pt. Wykorzystanie balonów

stratosferycznych w badaniach naukowych

Politechnika Gdanska

14:45 – Prezentacja wstepnych wyników badan projektu The Universe of Cells

Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej – Jakub Szczepanski i Jakub Goławski

15:15 – Wykład pt. Wpływ promieniowania kosmicznego na ryzyko chorób

układu sercowo-naczyniowego

Tomasz Dudzik – student kierunku lekarskiego

15:30 – Przerwa obiadowa

16:00 – Widowisko multimedialne Planetarium Wenus