ZIELONA GÓRA: „Serce Zielonej” wnosi do ratusza uchwałę w sprawie kosultacji

Informacje News Box News Slider

Ponad 700 osób podpisało się pod projektem uchwały w sprawie ogólnych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Uchwałę przygotowało stowarzyszenie Serce Zielonej.

Zielonogórzanie wielokrotnie zarzucali władzom miasta brak właściwych konsultacji społecznych. Dziś Stowarzyszenie „Serce Zielonej” złożyło w ratuszu projekt obywatelskiej uchwały szczegółowo określającej zasady konsultacji. Do projektu dołączyło podpisy kilkuset zielonogórzan.

Twórcy projektu uchwały proponują, żeby konsultacje społeczne odbywały się po godzinach pracy, by mieszkańcy Zielonej Góry nie musieli się zwalniać chcąc w nich uczestniczyć. Domagają się zapisu multimedialnego konsultacji, który będzie ogólnie dostępny. Członkowie stowarzyszenia chcą, aby urzędnicy dali możliwość przegłosowania uchwał w sprawach dotyczących ważnych spraw dla życia miasta.
Stowarzyszenie Serce Zielonej tworzy grupa społeczników, która działa od lat przy różnych projektach, uczestniczy w różnych inicjatywach. Spotkali się w większym gronie, połączyli swoje siły, swoje pasje i zawiązali stowarzyszenie Serce Zielonej.
Obywatelski projekt uchwały w sprawie ogólnych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych jest pierwszym takim po przyjęciu uchwały rady miasta o inicjatywie obywatelskiej w maju w 2019 r.

(red)