ZIELONA GÓRA: Sąd administracyjny pozwala kontrolować miejskie spółki

Informacje News Bar News Box News Slider

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie zdecydował, że radni miejscy mogą kontrolować spółki będące własnością gminy. Postanowienie jest pokłosiem odwołania Miasta Zielona Góra na decyzję wojewody lubuskiego, który zakwestionował uchwałę rady miasta, na mocy której radni mieli wejść latem do spółki ZZUM i KTBS.

Sprawę nagłośnił wczoraj pełniący obowiązki sekretarza wojewódzkiego PiS Grzegorz Maćkowiak:

Rozprawa miała miejsce 28 listopada. Radny Adam Urbaniak przypomina, że od początku wskazywał, iż kontrola na podstawie upoważnień prezydenta jest możliwa w miejskich spółkach:

Zdaniem radnej Bożeny Ronowicz z PiS radni mogą kontrolować wszystkie jednostki miejskie:

Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Sprawę rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.