ZIELONA GÓRA: Ruch Miejski Zielona Góra w „Kongresie Ruchów Miejskich”

Informacje News Bar News Slider

Ruch Miejski ZG stał się członkiem KONGRESU RUCHÓW MIEJSKICH. Jest to ogólnopolska platforma aktywistów zrzeszająca ponad 40 najbardziej prężnych ruchów miejskich w Polsce.

Działają one pod wspólnym szyldem aby wzmocnić swój przekaz a także stworzyć międzymiastowe usieciowienie.

Federacja KRM zrzesza organizacje, które przyjęły 15 TEZ MIEJSKICH. Ruch Miejski działa od 2015 roku nieformalnie a niektórzy nasi działacze brali udział w pracach nad ostatecznym kształtem TEZ w 2015 roku podczas Kongresu Ruchów Miejskich w Gorzowie Wielkopolskim (zdjęcie).

Ruchy miejskie od kilku lat nadają ton publicznym dyskusjom i tworzą nową formę zaangażowania społecznego, które łączy MIASTOPOGLĄD.

W Zielone Górze priorytety dla nas to:

– zwiększenie roli zielonogórzan w zarządzaniu miastem

– realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w każdym działaniu miejskim

– udana rewitalizacja, wykorzystanie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta

– walka o zieleń

– partycypacja obywatelska: dialog społeczny/ konsultacje społeczne

Tezy Miejskie: https://ruchmiejski.zgora.pl/tezy/

Miastopogląd: https://ruchmiejski.zgora.pl/ruchomiejskosc/

Dołącz do nas: https://ruchmiejski.zgora.pl/dolacz-do-nas/