ZIELONA GÓRA: Radni Koalicji Obywatelskiej „Przykładają rękę do budżetu”

Informacje News Box News Slider

„Przyłóż rękę do budżetu” – pod takim hasłem radni Koalicji Obywatelskiej przedstawili projekt uchwały, która wprowadzi m.in. zmiany podczas zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego.

Od 12 lat zielonogórzanie mogą składać projekty uchwały pod głosowanie rady miasta. Dotychczas, aby móc wystąpić z taką inicjatywą, trzeba było zebrać 400 podpisów poparcia. W październiku 2018 roku radni wykreślili jednak zapis o inicjatywie uchwałodawczej. Radny Adam Urbaniak przypomina, że w statucie miasta nie ma obecnie przepisów regulujących zgłaszanie uchwał przez mieszkańców:

Radni zajęli się też budżetem obywatelskim. Wiadomo że nie będzie w nim projektów okręgowych. Marcin Pabierowski przekonuje, że potrzebne są jednostki pomocnicze w postaci rad osiedli:

Dariusz Legutowski zauważył, że ważne jest, aby doprowadzić do końca integrację byłej gminy i starego miasta. Zdaniem Legutowskiego, aby wprowadzić projekt pod głosowanie w budżecie obywatelskim należy wprowadzić limit 50 podpisów.

Z kolei radny Janusz Rewers poruszył sprawę minimalnych progów zadań w budżecie. Obecny próg o wartości minimum 200 tysięcy złotych jest zdaniem radnego bardzo wysoki i wypacza sens głosowania w budżecie obywatelskim.