ZIELONA GÓRA: Platforma podsumowała prace w 2017 roku. Udało się sporo zrobić, ale to nie koniec

Informacje News Bar

Radni PO, jako współrządzący miastem, od wielu lat mają możliwość przeforsowania swoich pomysłów. Wiele z nich, szczególnie tych służących mieszkańcom, znajduje zrozumienie u większości rady.

Podczas ostatniej konferencji prasowej Radni PO: Adam Urbaniak, Marcin Pabierowski i Mariusz Rosik podsumowali poprzedni rok i zaprezentowali kierunki działań na rok 2018.

– Zaangażowanie radnych skutkowało opracowaniem i przyjęciem uchwał ważnych dla mieszkańców które realnie odpowiadają na zgłaszane problemy przez zielonogórzan – mówi radny PO Marcin Pabierowski. – Jako jedyny klub sporządziliśmy uchwały i zmieniliśmy prawo miejscowe.

Platforma zabrała się ostro za Budżet Obywatelski. Rozpoczęto od strategii informacyjnej BO. Postawiono 36 posterunków obywatelskich, które działały na każdym osiedlu od sierpnia do września 2017.

Przeprowadzono również akcję Informacyjną dla młodzieży, „Ambasador Budżetu Obywatelskiego”, oraz zaproponowano propozycję dla seniorów „budżet seniorów”.

Jak zwykle Platforma składała wnioski dotyczące walki ze smogiem. Dotyczyły głównie dopłat do wymiany pieców. – Dziś ta uchwała jest konsultowana w urzędzie miasta – podkreśla Pabierowski. – Walka ze smogiem to priorytet. Sporządziliśmy apel do uchwały antysmogowej dla województwa Lubuskiego i złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie w budżecie miasta 500 tys zł na program antysmogowy.

Jednym ze sztandarowych pomysłów jest budowa parkingów. W ramach programu budowy 1000 miejsc parkingowych zaproponowano, aby budować miejsca postojowe w parkingach wielopoziomowych.

Radni PO doprowadzili też do uchwalenia uchwały krajobrazowej. Taki dokument ma niewiele miast. Doświadczenia pokazują jak ważne jest tworzenie prawa w tej dziedzinie życia.

W 2018 roku priorytetem będą działania antysmogowe i komunikacyjne. Jak podkreśla Marcin Pabierowski, w ramach działań związanych z walką o czyste powietrze, kontynuacją prac związanych z uchwałą antysmogową i wymiany pieców radni PO będą zgłaszać regulacje do uchwały po wejściu w życie uchwały antysmogowej dla woj. Lubuskiego.

– Chcemy aby miasto skierowało swoje działania dla zakupu drona – powiedział radny Mariusz Rosik. – Już są prowadzone testy urządzenia do pomiaru stężenia pyłów PM2,5 i PM10. Drony bardzo pomogą nam w pracy. Ich użycie zwiększy efektywność naszych działań i wpłynie na poprawę jakości powietrza. Chcemy aby wskazania można śledzić przez Internet na stronie na specjalnej aplikacji internetowej. Będziemy wnioskować, aby miasto opracowało taką aplikacje w ramach wsparcia z pieniędzy europejskich jako e-urzad.

W ramach spraw związanych z komunikacją PO ma pomysł, aby istniejące drogi wlotowe do miasta dostosować do nowych warunków miasta po połączeniu.

– Proponujemy budowę nowego pasa ul. Wrocławskiej w stronę miasta i zaprojektowanie ronda pomiędzy Pileckiego i Wrocławską z drogą z dwoma pasami wjazdowymi do miasta – mówi Marcin Pabierowski. – Dziś ta droga jest zakorkowana. Musimy przebudować Wrocławską. To droga wewnętrzna miasta łącząca rozwijające się dzielnice.

Proponujemy rozwiązania usprawniające ruch pieszych poprzez budowę przejść podziemnych to pozwoli na lepsza komunikacje samochodowa i bezpieczny ruch pieszych,

W planach są też m.in.:: przebudowa ronda przy urzędzie marszałkowskim, przebudowa skrzyżowania Zamoyskiego z Batorego, stworzenie aplikacji na stronie miasta umożliwiającej mieszkańcom wskazanie problematycznych miejsc drogowych.