ZIELONA GÓRA: Piotr Natkański przedstawia „Plan dla Jędrzychowa”

Informacje Inne News Box News Slider

Remont ulic i budowa chodników, budowa świetlicy, zwiększenie ilości połączeń MZK oraz plac zabaw na każdym większym osiedlu – to główne postulaty przedstawione na briefingu Piotra Natkańskiego dla dzielnicy Jędrzychów, która zdaniem polityka PiS jest najbardziej zaniedbaną częścią miasta.

W „Dobrym Planie Dla Jędrzychowa” Natkański zwraca uwagę na historyczne położenie dzielnicy, która była kiedyś odrębną miejscowością i mimo zmian, do dziś zachowuje swoją regionalną tożsamość. Ta część miasta rzeczywiście należy do najbardziej zaniedbanych. Mimo prac inwestycyjnych widać wieloletnie zaniechania.

Natkański opracował 20-punktowy program. Oprócz wspomnianych postulatów w planie możemy znaleźć m.in.: powołanie komórki ds. Jędrzychowa czy też postawienie stacji wypożyczania rowerów. Co ciekawe, mimo że ruszył Zielonogórski Rower Miejski, to Jędrzychów został całkowicie pominięty. Dlaczego? Tego nie wiadomo, ale jak podkreśla Natkański warto się zastanowić nad niektórymi posunięciami władz miasta. – Dziś Jędrzychów nie ma tak naprawdę swojego reprezentanta w radzie miasta. Chcę to zmienić i dlatego przedstawiłem mój plan dla tej dzielnicy – mówi Natkański. – Kolejna kadencja będzie trwała aż pięć lat, więc czasu na realizację zadań będzie dużo. Mamy co robić. Trzeba dogonić pod względem inwestycyjnym miasto.

(red)

 

Jędrzychów to najbardziej zaniedbana część Zielonej Góry i dlatego postuluję:

 1. Remont ulic i budowa chodników – każdego roku generalny remont przynajmniej 3 ulic.

Nie może być tak, że każdego roku mieszkańcy muszą prosić się o remont za pośrednictwem Budżetu Obywatelskiego. To obowiązek miasta.

– W związku z tym zapoczątkowałem już także akcję na facebooku
i twitterze pn. #Remontujmydrogi.

 1. Budowa świetlicy – stworzenie miejsca do organizacji spotkań w celu wymiany informacji. Obecnie mieszkańcy nie mają się stałego miejsca do spotkań.

 2. Więcej połączeń MZK – teraz nie można dostać się bezpośrednio autobusem np. na Os. Pomorskie czy Zacisze, ale też do Nowego Miasta – do sołectw powinien być bezpośredni autobus, a zwłaszcza tych najbliżej Jędrzychowa (np. Zatonie).

 3. Plac zabaw na każdym większym osiedlu – w tej chwili na Jędrzychowie jest tylko 1 plac zabaw i 2 w planie. To zdecydowanie za mało.

 4. Wydanie monografii o Jędrzychowie zwrócę się do historyków
  z Uniwersytetu Zielonogórskiego z prośbą o przygotowanie takiej publikacji. Nie ma teraz takiego opracowania. Ponadto, na wzór miejscowości w Nowym Mieście, na Jędrzychowie musi się pojawić tablica z krótką historią miejscowości.

 5. Powołanie w Urzędzie Miasta specjalnej komórki ds. Jędrzychowa
  w celu poprawy dostępu do informacji. Ponadto na stronie internetowej miasta powinna pojawić się zakładka dotycząca Jędrzychowa.

 6. Stacja wypożyczalni rowerów – na Jędrzychowie nie powstała ani jedna taka stacja, choć jest na Chynowie i w niektórych sołectwach.

 7. Inwestycje w Szkołę Podstawową nr 8 – w ostatnich latach szkoła została rozbudowana, a obecnie trwa modernizacja sieci ciepłowniczej, ale wciąż potrzeba inwestycji w budynek szkoły i sprzęt do nauki.

 8. Wsparcie dla Miejskiego Przedszkola nr 13 „Leśne skrzaty” – podobnie jak w przypadku szkoły, konieczne są nakłady na modernizację budynku.

 9. Ochrona terenów zielonych – stanowcze „nie” przeciwko jakimkolwiek próbom wycinki Liliowego Lasu. Inwestycje w ścieżkę na Dzikiej Ochli. Współpraca ze społecznikami – Grupa Inicjatywy Lokalnej Jędrzychów.

 10. Budowa parkingu dla taksówek – teraz jest zbyt mały parking nieopodal sklepu „Lewiatan”, przez co jest tam bardzo mało dostępnych taxi.

 11. Instalacja ławek i koszy na śmieci – jest ich zdecydowanie za mało
  i powstaje wiele dzikich śmietnisk.

 12. Remont dzwonnicy – całkowicie zaniedbana i zapomniana mogłaby stać się elementem popularyzacji historii Jędrzychowa.

 13. Rozbudowa kaplicy oraz renowacja cmentarza – kaplica jest za mała,
  a cmentarz od dawna nie był modernizowany. Zadbanie o miejsce pamięci dawnych mieszkańców Jędrzychowa oraz pomnik diakonisek,
  a także o nagrobki osób zasłużonych.

 14. Tablice informacyjne „Jędrzychów” – ustawione przed drogami wjazdowymi do Jędrzychowa w celu czytelnej identyfikacji.

 15. Poprawa bezpieczeństwa – na Jędrzychowie nie ma posterunku policji, w związku z tym powinny być częstsze patrole policji, ponieważ jest dużo aktów wandalizmu, chuligaństwa czy pijaństwa.

 16. Stworzenie loga Jędrzychowa – logo będzie elementem tworzenia tożsamości i wspólnoty, a także będzie pomocne przy różnych przedsięwzięciach.

 17. Zadbanie o porządek – każdego roku jest problem z zarośniętymi chodnikami czy chaszczami przy ulicach i przystankach. Zimą jest problem z odśnieżaniem dróg i ślizgawicą na chodnikach.

 18. Zmiana granic okręgu wyborczego – przed wyborami w 2023 roku należy dokonać korekty granic okręgów wyborczych, aby cały Jędrzychów znajdował się w jednym okręgu wyborczym – obecnie został podzielony na 2 okręgi wyborcze, w sposób który sztucznie dzieli Jędrzychów.

 19. Obchody 720-lecia Jędrzychowa – w 2022 roku będziemy obchodzić 720 rocznicę powstania Jędrzychowa. Z tej okazji przygotowanie przez Miasto we współpracy ze społecznikami i parafią uroczystych obchodów.