ZIELONA GÓRA: PFRON podsumowuje swoje działania w 2017 roku. Czy 2018 będzie równie dobry?

Informacje Inne News Box

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podsumował miniony rok. Jest dobrze. Pieniądze trafiły tam, gdzie powinny, czyli do osób z niepełnosprawnością. – Nie wyobrażamy sobie, aby ktokolwiek, kto chce wykorzystać środki na pomoc niepełnosprawnym odszedł z kwitkiem. Zawsze jesteśmy do dyspozycji osób z niepełnosprawnością i pracodawców – mówi dyrektor Andrzej Gonia.

Co udało się zrobić w 2017 roku? Ponad 160 milionów zł. zostało rozdzielonych wśród 2.500 beneficjentów w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). To ogromna kwota, która pozwoli wielu osobom z niepełnosprawnością wejść z rynek zawodowy.

Gmina Lipinki Łużyckie jako pierwsza wdrożyła projekt w programie „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Całkowita wartość to 17 979,58 zł.

Aż 700 tys. zł kosztował zakup siedmiu busów i autobusu, które służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Zyskały również powiatu. Trafiło do nich aż 22 711 457 zł, w tym 10 589 352 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz środków dla samorządu wojewódzkiego w kwocie 3 126 907 zł. Jednocześnie samorządy otrzymały blisko 4 mln zł w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

PFRON dba też o estetykę, kulturę i rozwój. Na konkurs plastyczny „Sztuka Osób Niepełnosprawnych wpłynęła rekordowa ilość prac (88 prac z 39 placówek).

Zawarto też porozumienia o współpracy z TVP3 Gorzów Wlkp., Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Lubuską Wojewódzką Komendą OHP,

PFRON realizował też zadania z udziałem samorządu wojewódzkiego. Oto one:

– dofinansowanie wydarzenia pn. Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubsku zorganizowanego przez Fundację „Opiekun Serca” Joanny Brodzik,

– likwidacja barier architektonicznych w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z/s w Drzonowie,

– przeznaczenie 250 tys. zł na budowę windy w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Gorzowie Wlkp.

Obecny rok stawia nowe wyzwania. Fundusz będzie się starał podnieść wartość zawodową osób niepełnosprawnych. W tym celu prowadzony będzie dalszy rozwój programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” oraz wdrożenie programów „Absolwent” oraz „Praca-Integracja”. Kampania informacyjna dotycząca zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na dobrych i godnych warunkach pracy,

Zawarte też zostaną porozumienia o współpracy m.in. z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, Akademią im. Jakuba z Paradyża oraz KRUS.

Władze funduszu chcą też związać się z bliżej z organizacjami pozarządowymi oraz mocniej wspierać spółdzielnie socjalne.

 

(red)