ZIELONA GÓRA: Ogólnopolska Olimpiada Statystyczna

Informacje News Bar News Box

W najbliższy wtorek, 9 stycznia 2018 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Z. Szafrana 4a (sala 207, bud. A-29) odbędą się zawody okręgowe drugiej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej, której organizatorami są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Początek rejestracji uczestników o godz. 9.00, początek zmagań statystycznych o godz. 10.00.

Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu ogólnopolskim z wiedzy z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze analiz procesów społeczno-gospodarczych. Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Między Komitetem Okręgowym Olimpiady w Zielonej Górze, reprezentowanym przez przewodniczącą mgr Krystynę Motyl, a Uniwersytetem Zielonogórskim, reprezentowanym przez dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – dr. hab. Longina Rybińskiego, prof. UZ, zostało podpisane porozumienie o nawiązaniu współpracy dotyczącej organizacji Olimpiady.

Pierwszy stopień Olimpiady Statystycznej (zawody szkolne) został już rozstrzygnięty, a jej zwycięzcy zmierzą się 9 stycznia o godz. 10:00 w zawodach okręgowych, gdzie okręg stanowi obszar jednego województwa. W naszym okręgu, zawody drugiego stopnia odbędą się w sali 207 Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii przy aktywnym udziale pracowników wydziału: dr. Jacka Bojarskiego, mgr. Arkadiusza Kozioła, dr Ewy Synówki-Bejenki, dr Aliny Szeleckiej, dr. hab. Zbigniewa Świtalskiego, prof. UZ oraz prof. dr. hab. Romana Zmyślonego.

Szczegóły: https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/

Ramowy harmonogram Zawodów Okręgowych.

900 – 930 Rejestracja uczestników
930 – 945 Powitanie uczestników
945 – 1000 Wypełnienie kart uczestnika, rozdanie Testów A, omówienie zasad wypełniania testów i naklejanie kodów.
1000 – 1045 Rozwiązywanie Testu A
1045 – 1055 Rozdanie Testów B i omówienie zasad wypełniania testów
1055 – 1140 Rozwiązywanie Testu B
1140 – 1430 Przerwa, obiad
1055 – 1430 Sprawdzanie testów
ok. 1430 Ogłoszenie wyników, uroczyste rozdanie dyplomów i nagród