ZIELONA GÓRA: Niezaakceptowany do publikacji tekst Ruchu Miejskiego

Informacje Inne News Bar News Box News Slider

Na stronie internetowej zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego zamieszczono zachętę i poradę dla mieszkańców zgłaszających zadania: „Zachęcamy do promowania zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Głosowanie rozpoczyna się 11 czerwca, więc mają Państwo czas aby zapoznać mieszkańców ze swoimi propozycjami. Mogą Państwo drukować ulotki, plakaty, informować sąsiadów i mieszkańców osiedla o własnym projekcie. Każdy głos zbliża do wygranej i realizacji zwycięskiego projektu! Zachęcamy do promocji!”.

Ani jednym słowem nie zachęcono zielonogórzan, by skorzystali z możliwości promocji zgłoszonych zadań na łamach „Łącznika Zielonogórskiego” o nakładzie gwarantującym dotarcie do każdej zielonogórskiej skrzynki pocztowej, ani na antenie mediów także dofinansowanych z miejskiej kasy. Ten rodzaj promocji projektów dostępny był tylko dla wybrańców – radnych miejskich z prezydenckiej drużyny, miejskich urzędników firmujących zadania i liderów wybranych grup czy organizacji pozarządowych. To jest nierówne traktowanie obywateli miasta. Faworyzowanie ludzi i projektów nie przystoi mediom publicznym finansowanym z miejskiej kasy.

Zielonogórski Ruch Miejski zwrócił się do Prezydenta Zielonej Góry z pisemną prośbą o zagwarantowanie możliwości publikacji informacji o pomysłach zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2019 na równych zasadach wszystkim osobom i podmiotom, które to zrobiły. Bo wszyscy jesteśmy obywatelami miasta i powinny nas wszystkich obowiązywać te same zasady. W odpowiedzi otrzymaliśmy propozycję promocji projektów zgłoszonych przez Ruch Miejski. Nie interesuje nas doszlusowanie do grupy uprzywilejowanych, którym pozwoli się na lans w przeddzień ostatniego dnia głosowania. Zawnioskowaliśmy zatem o wydrukowanie numeru specjalnego „Łącznika Zielonogórskiego” zawierającego opisy wszystkich zadań. Tego jednak nie zrobiono. Wykorzystujemy zatem przydzielone nam miejsce do informacji o pomysłach, których dotąd nie reklamowano, zarówno Ruchu jak i innych obywateli nienależących do uprzywilejowanej grupy.

Liczymy, że w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim zasady promocji projektów przez media opłacane przez zielonogórzan będą takie same dla wszystkich zainteresowanych. Apelujemy, by BO nie był już narzędziem promocji politycznej czy partyjnej. Apelujemy, by nie dzielić mieszkańców na lepszych i gorszych i nie zakazywać zgłaszania projektów do BO mieszkańcom dzielnicy Nowe Miasto, zwłaszcza, że mogą głosować. Apelujemy, by zagwarantować mieszkańcom dostępną procedurę odwoławczą od urzędniczych decyzji i ściśle trzymać się zapisów regulaminowych, czego nie było niestety w ostatnich tygodniach. Nie zastosowano choćby wobec wszystkich zasady niedzielenia projektów na kilkuletnie, jeśli nie mieszczą się w granicach maksymalnych kosztów dla pojedynczej inicjatywy (przykład kąpieliska).

A tymczasem polecamy uwadze czytelników propozycje do Budżetu Obywatelskiego 2019, których do tej pory nie reklamowano w „Łączniku Zielonogórskim”.

Stowarzyszenie Ruch Miejski Zielona Góra