ZIELONA GÓRA: Należy profesjonalnie opracować komunikację dla dużej Zielonej Góry

Felietony Inne News Box

Moim zdaniem należy opracować dokument strategiczny dla miasta – studium komunikacyjne Zielonej Góry, które będzie regulowało rozwój infrastruktury. Dzięki środkom europejskim powstają nowe inwestycje jak centrum przesiadkowe przy dworcu PKP, które będzie sercem transportu miejskiego i pozamiejskiego ponadto budowana jest trasa aglomeracyjna oraz co jest dla mnie ważne będzie realizowana obwodnica południowa.

Dlatego musimy się zatrzymać i zacząć planować. Miasto musi opracować dokument, który uwzględni w sobie te wszystkie realizowane inwestycje ale również pokaże jak udrożnić ruch wewnątrz osiedli, jak poprawić dostępność do komunikacji miejskiej oraz gdzie zlokalizować nowe przystanki autobusowe. Należy zaprojektować nowe połączenia do dzielnic przyłączonych do Zielonej Góry. Należy przeanalizować, gdzie rozwijają się nowe osiedla oraz gdzie planujemy budować szkoły czy sklepy. Aktualnie miasto nie posiada takiego dokumentu – to błąd ! W tym roku miasto kupi elektryczne autobusy, będziemy musieli montować elektryczne ładowarki i modernizować przystanki. Dlatego podkreślam – sporządzenie aktualnego dokumentu studium transportowe pokaże jak realizować te inwestycje poprawnie. Kolejnym zagadnieniem są drogi główne wewnętrzne min. ul. Wrocławska gdzie zlokalizowany jest cmentarz oraz stadion żużlowy. Wrocławska to ważna arteria łącząca dzielnice Racule czy Kisielin z centrum miasta. Moim zdaniem należy zaprojektować dodatkowy pas wjazdowy do miasta. Dziś stoimy w korkach, transport autobusowy nie ma swojego pasa. Sprawa najważniejsza – planowana jest budowa ronda łączącego ul. Pileckiego z ul. Wrocławską moim zdaniem należy to rondo zaprojektować tak aby ul. Wrocławska posiadała cztery pasy (dwa wlotowe do miasta). Zagadnień i problemów związanych z transportem jest dużo więcej min. wyjazdy z osiedli, np. ul. Węgierska do ul. Wyszyńskiego lub ul. Francuska do ul. Wojska Polskiego to brak prawoskrętów. Należy również pomyśleć o pieszych o dobrej komunikacji, dlatego konieczne będzie wykonanie przejść podziemnych (przejście podziemne np. pomiędzy wzgórzem winnym a galerią handlową).

Podsumowując, studium komunikacyjne zawiera badania transportowe dzięki którym można stworzyć dla całego obszaru model ruchu, który pozwoli zobrazować jak wygląda przepływ pojazdów. Chciałbym zwrócić uwagę również na to, co dla mnie jest priorytetem, czyli zwiększenie wykorzystania transportu szynowego. Istnieje możliwość skomunikowania stref osiedli mieszkaniowych ze strefami rekreacji i strefami produkcyjnymi. Chciałbym aby miasto wykorzystało połączenie kolejowe i wprowadziło szynobus na trasie: Os. Leśne – Os. Zacisze – Al. Zjednoczenia – stacja Zielona Góra (główna) – Uniwersytet – Kisielin – Park Naukowo Technologiczny.

Należy profesjonalnie i dobrze zaplanować komunikacje dla dużej Zielonej Góry.

MARCIN PABIEROWSKI

Radny Miasta Zielona Góra