ZIELONA GÓRA * LUBUSKIE: Miedź wzbogaci lubuskie

Informacje News Bar News Box News Slider

Od ponad 5 lat firma Miedzi Cooper Corporation realizuje w województwie lubuskim program poszukiwań złóż miedzi – jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Przedstawiciele firmy: prezes Lyle Braaten oraz prof. Stanisław Specznik byli gośćmi posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

W obradach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego uczestniczył także Nicolas Lepage – Radca Handlowy Ambasady Kanady. Podczas dyskusji przedstawiona została aktualna informacja dot. fazy rozpoznawczej poszukiwania złóż miedzi w województwie lubuskim. Profesor Stanisław Specznik zaprezentował zakres zrealizowanych prac. – Mamy dokumentację złoża na obszarze Mozów I. Zasoby na tym złożu, które umożliwiają ubieganie się o koncesję to 7,5 mln ton, a nie skończyliśmy jeszcze wierceń. Zasoby tego złoża przewidujemy na 12 mln ton, czyli połowę tego, co posiada na ten moment KGHM. To podstawy do uruchomienia ogromnej inwestycji – wyjaśnił. Poinformował także, że Minister Środowiska nie wyraził zgody na wydłużenie spółce koncesji na poszukiwanie złoża rud miedzi i srebra w obszarze Mozów I. W uzasadnieniu czytamy, że wydłużenie czasu trwania koncesji stoi w sprzeczności z interesem publicznym wyrażonym jako dążenie do pozyskania informacji geologicznej, do jak najszybszego udokumentowania złoża i w zależności od otrzymanych wyników zagospodarowania złoża kopaliny. Minister informuje, że z przeprowadzonych badań termin do 2019 roku jest wystarczający na wykonanie prac.

Jak podkreślał prof. Specznik decyzja ta stanowi zagrożenie dla inwestycji. – Będziemy walczyć o koncesje eksploatacyjną, tu będziemy potrzebować państwa pomocy – wyjaśnił. Członkowie rady w dyskusji wyrazili poparcie dla działań prowadzonych przez firmę Miedzi Copper. – Jesteście tutaj w gronie przyjaciół. Rozwój gospodarczy naszego regionu w oparciu o surowce to niesamowity potencjał. W regionie nie ma przeciwników musimy zdobyć Warszawę. Skoro nie ma konkretnych argumentów uzasadniających odmowę wydania koncesji, to jest to decyzja polityczna i trzeba zdobyć szerokie poparcie. W samorządzie województwa lubuskiego macie państwo pełną akceptację – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak. Murem za inwestycją stoją także włodarze lubuskich gmin, których reprezentował podczas obrad Wadim Tyszkiewicz – Przewodniczący Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, Prezydent Nowej Soli. – To może być ogromny impuls rozwoju dla całego województwa. Nawet największe dobro narodowe leżące pod ziemią jest nic nie warte, dopóki się go nie wydobędzie. Nie ma znaczenia kto te miedź wydobędzie. Chcemy wykorzystać szansę. Jeżeli KGHM nie chce wydobywać miedzi, to niech pozwoli wydobywać to innej firmie. To leży w interesie naszego kraju i regionu – wyjaśnił. Za wsparcie dziękował prezes Miedzi Copper Lyle Braaten. – Przekaz dziś jest taki, świat się zmienia. Dobrze, żeby polska miedź mogła mieć udział w zmieniającym się świecie. Macie państwo niesamowitą szansę, bo możecie skorzystać ze zmieniającego się świata, bo macie bardzo dobrej jakości złoża, zlokalizowane głęboko, ale jak pokazują badania można je wydobyć. W tym pokoju jest miejsce dla dwóch graczy, podobnie jak w Kanadzie, gdzie nie ma żadnych problemów ze strony rządu Kanady – zaznaczył.

* * * *

Pierwszy odwiert na terenie województwa lubuskiego rozpoczęto w lutym 2013 roku, na terenie koncesji Mozów 1 (niedaleko Sulechowa). Wykonane przez kolejne dwa lata prace poszukiwawcze pozwoliły na potwierdzenie istnienia mineralizacji miedziowo-srebrowej. Dzięki temu, w 2015 roku firma mogła rozpocząć fazę rozpoznania złoża w Lubięcinie. Na obecnym etapie badań skala udokumentowanych zasobów upoważnia do stwierdzenia, że zostały odkryte trzy nowe złoża miedzi i srebra – dwa w województwie lubuskim i jedno w Wielkopolsce. Od 2013 roku firma Miedzi Copper wykonała na terenie województwa lubuskiego 20 otworów wiertniczych. Przypomnijmy, samorząd województwa od kilku lat wspiera działania mające na celu poszukiwanie złóż miedzi w regionie oraz ich eksploatację.

 

(red)