ZIELONA GÓRA * LUBUSKIE: Marszałek odpowiada byłemu dyrektorowi szpitala

Informacje News Box News Slider

Zamieszczamy polemikę marszałek Elżbiety Anny Polak dotyczącą wypowiedzi uczestników konferencji prasowej Nowoczesnej w dniu 18.01.2018 r. Temat konferencji dotyczył zielonogórskiej lecznicy.

W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje przedstawione podczas konferencji Nowoczesnej 18 stycznia br., pragnę odnieść się do pomówień zaprezentowanych przez działaczy tej partii oraz przedstawić fakty.

Były dyrektor zielonogórskiej lecznicy nazwał ją „hybrydą”, co w jego wypowiedzi miało wydźwięk pejoratywny. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze jest dziś formalnie kliniką, co z definicji – zarówno potocznej, jak i prawnej – zawiera dwoisty charakter działalności: medyczny i dydaktyczny. Trudno zatem aktualny profil szpitala uznać za niewłaściwy. Wypadałoby, jeżeli się o tym mówi, znać przynajmniej podstawy aktów prawnych w zakresie lecznictwa. Na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu zatrudnieni są specjaliści z tytułami naukowymi, dorobkiem i doświadczeniem. Nieprawdziwe są zatem zarzuty osób, które dziś ani ze Szpitalem, ani z Uczelnią nie mają nic wspólnego. Za zmianą szyldu poszły też konkretne i merytoryczne działania.

Nie wiem, skąd Pan W. Taborski czerpie informacje o liczbie zatrudnionych po nim dyrektorów, ale mówiąc o sześciu osobach, nie tylko mocno się mija z prawdą, ale także wprowadza opinię publiczną w błąd. Obecny prezes Szpitala Uniwersyteckiego – Pan dr Marek Działoszyński – zaledwie w kilka tygodni poznał strukturę lecznicy i zdiagnozował najważniejsze potrzeby poszczególnych oddziałów. Jednocześnie przypomnę, że rewolucyjne zmiany nastąpiły w Szpitalu dopiero po odejściu Pana W. Taborskiego. Przekształcenie w spółkę prawa handlowego oraz utworzenie kliniki i kierunku lekarskiego wymagały wielomiesięcznych starań zarówno Zarządu Województwa Lubuskiego, jak i władz Szpitala. Pan W. Taborski w okresie swojego zatrudnienia w lecznicy nie był zainteresowany takimi działaniami.

Nie zaskoczył ani nie olśnił mnie pomysł budowy nowego Szpitala. Powiem więcej – taka koncepcja była rozważana przez Samorząd Województwa, więc idea ogłoszona podczas konferencji nie jest niczym odkrywczym. Zarząd Województwa Lubuskiego realizuje priorytety w ochronie zdrowia w sposób planowy i konsekwentny. Przy czym zawsze projektuje przyszłe wizje wraz z podaniem środków, za które te pomysły zamierza zrealizować. Dlatego naszym priorytetem jest budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, bo jego sfinansowanie jest realne.

Nie mam wątpliwości, że Szpital Uniwersytecki wymaga jeszcze nakładów. Niemniej jednak lecznica przeszła długą drogę, by osiągnąć dzisiejszy poziom leczenia. Pacjenci są leczeni przy pomocy wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, przez lekarzy posiadających specjalizacje i najwyższe kwalifikacje w swoich dziedzinach. Tak krytykowana przez Pana W. Taborskiego budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, jest inwestycją, która w sposób kompleksowy zabezpieczy świadczenia zdrowotne Lubuszan – co potwierdził m.in. konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii. Proponuję zatem nie dezawuować inwestycji, która wreszcie sprawi, że Lubuszanie przestaną wyjeżdżać na leczenie poza nasz region.

Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Lubuskiego