ZIELONA GÓRA * LUBUSKIE: Lubuskie przewodzi Środkowoeuropejskiemu Korytarzowi Transportowemu

Informacje News Box News Slider

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy to pierwsze w Europie ugrupowanie skupiające się na tematyce  rozwoju infrastruktury transportowej wzdłuż osi Bałtyk – Adriatyk. Od 23 stycznia ŚKT przez rok będzie przewodził członek zarządu woj. lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak. – Jako lider, chcemy zdynamizować działania w ramach grupy. Jest to duża szansa na rozwój naszego regionu – przekonywał Tadeusz Jędrzejczak podczas konferencji w Urzędzie Marszałkowskim.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy powstało w 2014 r. W jego skład wchodzą regiony położone na trasie łączącej Morze Bałtyckie i Adriatyk: Skania (Szwecja), Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie , Vas (Węgry), Zala (Węgry), Varazadin (Chorwacja) i Primorsko-goranska (Chorwacja).

– Ugrupowanie pozwala pozyskiwać środki na wspólne projekty oraz lobbować za inicjatywami mającymi wpływ na rozwój regionów wchodzących w jego skład. Chcemy połączyć chorwackie porty z tym znajdującymi się nad Morzem Bałtyckim. Stawiamy na rozwój szeroko pojętej infrastruktury transportowej, nie tylko drogowej, ale także np. wodnej. Dzięki wspólnej staraniom nasz głos jest w Europie słyszalny – przekonywał Tadeusz Jędrzejczak.

Od ostatniego posiedzenia EUWT-ŚKT, które odbyło się 23 stycznia w Zielonej Górze, przewodzi województwo lubuskie. Przez najbliższe 12 miesięcy to właśnie nasz region będzie nadawał ton działalności ugrupowania, które skupia się m.in. nad identyfikacją brakujących połączeń transportowych, stworzeniem wspólnego obszaru turystycznego, lobbingiem proinwestycyjnym, czy też wspieraniem współpracy sektora naukowego. – W ramach ugrupowania podejmujemy działania, które często wybiegają o kilka lat w przyszłość. Już teraz myślimy o stworzeniu punktów przeładunkowych przy skrzyżowaniu tras S3 i A2, co stworzy także nowe możliwości dla lotniska w Babimoście – zapewniał Tadeusz Jędrzejczak.

Konferencja była także okazją do przedstawienia ostatnich działań podjętych w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Brandenburgia, a także wydarzeń zaplanowanych na najbliższe miesiące. Jednym z głównych punktów są tu planowane do ogłoszenia konkursy:

  1. V NABÓR w terminie 01.02.2018 – 30.04.2018:

-OP. I Dziedzictwo naturalne i kulturowe – dostępna kwota 10,5 mln euro,

  1. VI NABÓR w terminie 03.05.2018 – 15.07.2018:

– OP. IV Współpraca administracji i mieszkańców – dostępna kwota 4,1 mln euro,
– OP. III Kształcenie – dostępna kwota 3,8 mln euro,

  1. VII NABÓR w terminie 02.2019 – 04.2019:

– OP IV Współpraca administracji i mieszkańców – dostępna kwota 2 mln euro.

– Do tej pory na każdy nabór trafiało więcej projektów i na większą kwotę, niż ta przewidziana w konkursie. Mamy liderów, którzy systematycznie się starają o te środki. Mam nadzieję, że także tym razem projekty naszych beneficjentów otrzymają wsparcie – mówiła Adriana Sarnecka, Kierownik Wydziału Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

– Projekty transgraniczne służą nie tylko jakości życia mieszkańców, ale także budowaniu oddolnych inicjatyw łączących regiony, czyli tworzeniu Europy bez granic. Temu celowi ma służyć także podpisanie porozumienia o współpracy z Krajem Liberadzkim, które zaplanowaliśmy na przyszły miesiąc – tłumaczył Radosław Brodzik, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Istotnym punktem w najbliższych miesiącach będzie także konferencja, która 2 lutego odbędzie się w Zielonej Górze. Wydarzenie dotyczy uwarunkowania Współpracy Transgranicznej i wpływu programu Interreg na rozwój polsko-niemieckiej współpracy.

(red)