ZIELONA GÓRA * LUBUSKIE: 200 tys. zł na promocję przez kulturę podzielone

Informacje News Bar News Slider

Rozstrzygnięto konkurs ofert na działania promocyjne województwa lubuskiego poprzez kulturę, sztukę oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do podziału było 200 tys. zł. Dofinansowanie otrzyma 19 organizacji pozarządowych.

– Inwestujemy mocno w kulturę. Mamy markowe imprezy. Mamy też dużo festiwali filmowych i ten najstarszy w Łagowie. Warto wspierać takie inicjatywy, bo to wizytówki regionu – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych województwa lubuskiego w 2018 roku, polegającego na działaniu promocyjnym wpływającym na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do otwartego konkursu przystąpiło 39 organizacji pozarządowych, które złożyły 41 ofert. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskały organizacje realizujące następujące zadania:

Lp. Wnioskodawca Zadanie i termin wykonania Przyznana dotacja
1. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze COOLturalne Lubuskie. 8.000 zł
2. Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Holoubek Głowacki. 20.000 zł
3. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej Lubuskie warte zachodu – wschowskie talenty na wschowskim Festiwalu.   5.000 zł
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego

„Mali Gorzowiacy”

Promocja województwa lubuskiego podczas XXV Międzynarodowego Festiwalu Tańca – FOLK PRZYSTAŃ. 10.000 zł
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K. Jazz w pałacach, dworach i ….. 10.000 zł
6. Stowarzyszenie ,,Warto jest pomagać” XIV charytatywna Akcja ,,Warto jest pomagać”. 5.000 zł
7. Stowarzyszenie Las, Woda & Blues XII Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las, Woda & Blues. 7.000 zł
8. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej Organizacja wystawy z cyklu „Winnice lubuskie. Wczoraj
i dziś”.
  2.000 zł
9. Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe 14 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Green Town of Jazz. 7.000 zł
10. Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „Cantores” Peregrynacja CV – 2018.   7.000 zł
11. Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie Piknik czołgisty w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie.   5.000 zł
12. Stowarzyszenie Solanizatorzy 10. SOLANIN Film Festiwal 2018. 25.000 zł
13. Stowarzyszenie – Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Promocja Festiwalu Muzyki F. Chopina w Sulechowie, jednego z najważniejszych wydarzeń promujących Województwo Lubuskie. 5.000 zł
14 Stowarzyszenie Forum Art. Lubuskie zamki i pałace. 10.000 zł
15. Stowarzyszenie Czas A.R.T. Wschowa na drodze św. Jakuba – Europejskim Szlaku Kulturowym. 4.000 zł
16. Stowarzyszenie „Spokotaniec” „Tancbuda Challenge vol.2″ 10.000 zł
17. Fundacja Pałac Bojadła Wdrożenie systemu audio wycieczek po wybranych zabytkach rezydencjonalnych szlaku „Pałace i parki Środkowego Nadodrza”. 10.000 zł
18. Fundacja Muzyki Dawnej „Canor” „Nasz Telemann”. Edycja II Cykl małych festiwali i koncertów promujących twórczość Jerzego Filipa Telemanna oraz jego silne związki z Ziemią Lubuską, a także tradycją muzyczną. 20.000 zł
19. Klub Kultury Filmowej 47. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2018. 30.000 zł

 

Organizacje, które brały udział w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018, a nie zostały ujęte w powyższym wykazie, nie otrzymały dofinansowania.