ZIELONA GÓRA: KRUS i PFRON zacieśniają współpracę

Informacje News Bar News Slider

KRUS oficjalnie partnerem PFRON w Lubuskiem. 2 marca w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze podpisano porozumienie o współpracy.

Ze strony KRUS dokument podpisała Dyrektor OR KRUS Bożena Ronowicz a ze strony Funduszu Dyrektor Oddziału Lubuskiego PFRON Andrzej Gonia.

Przedmiotem porozumienia jest wsparcie dla rolników z niepełnosprawnościami. W planie jest m.in. kampania na rzecz możliwości PFRON dla niepełnosprawnych rolników w Lubuskiem. Mowa o zwiększeniu liczby wniosków dotyczących refundacji składek KRUS na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne rolników – składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz składka na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Fundusz refunduje opłacone ww. składki w wysokości równej wysokości opłaconych składek.

Warto dodać, że oprócz KRUS partnerami PFRON w Lubuskiem są już TVP3 Gorzów Wielkopolski, Uniwersytet Zielonogórski, Lubuska Wojewódzka Komenda OHP, ZUS oraz Lubuski Urząd Wojewódzki.

W przyszłym tygodniu dojdzie również do podpisania porozumienia z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

(red)