ZIELONA GÓRA: Inwestycje w sport

Felietony Inne News Bar News Slider

Kadencja w radzie miasta Zielona Góra to dla mnie możliwość realizacji celów jakie sobie wyznaczyłem po rozmowie z mieszkańcami. Podstawowym zadaniem jest wsparcie sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży oraz walka o budowę obiektów sportowych na zielonogórskich osiedlach.

Obiektów, które będą blisko mieszkańca, które wypełnią przestrzeń, będą skupiały młodzież, będą inicjowane działania sportowo – edukacyjne. Od początku kadencji zabiegałem o budowę boiska sportowego na Osiedlu Olimp przy ul. Batorego. Obiekt zrealizowano w 2017 r. Jest nowoczesny posiada, sztuczną nawierzchnie i został zaprojektowany jako obiekt wielofunkcyjny z możliwością gry w piłkę nożną, siatkówkę. Ponadto rozmawiając  z mieszkańcami funkcja boiska została poszerzona o możliwość gry w tenisa oraz został wykonany plac zabaw.

Kolejną inwestycją sportową w którą  się angażowałem to budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej nr 17. Udało mi się zabezpieczyć w budżecie miasta brakującą cześć środków finansowych, które pozwoliły na dokończenie tej ważnej dla młodzieży inwestycji.

Przeznaczamy wielkie pieniądze na sport zawodowy ale musimy pamiętać o sporcie dzieci i młodzieży oraz sporcie kwalifikowanym to właśnie  z tych dwóch rodzajów aktywności powstaje  produkt końcowy jakim jest –  sport zawodowy. Sport kwalifikowany czyli udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa, ta forma wsparcia to również istotna promocja miasta, gdyż zawodnicy startują w wielu imprezach i turniejach. Celem nadrzędnym samorządu musi być stworzenie takich warunków aby zatrzymać zawodników  których właśnie  szkolimy tu w Zielonej Górze. Stąd moje działania. W pierwszej kolejności postanawiałem zabezpieczyć środki i wykonać remont pomieszczeń mieszkalnych  dla sportowców w bursie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych. Kolejnym krokiem było stworzenie pierwszego programu stypendialnego dla zawodników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych. Program ma na celu  wspierać młode talenty aby pomagać i promować zawodników którzy są na początku drogi sportowej.  Trenerzy poprzez ten program  mają narzędzie bezpośredniego oddziaływania na rozwój swojego zawodnika wsparcia, motywacji. Ponadto rolą tego programu jest również wsparcie dla rodziców, którzy w pierwszym okresie rozwoju sportowego zawodnika szeroko się angażują. Stypendium  może być̇ przyznane za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym ,krajowym lub okręgowym współzawodnictwie sportowym.  Przyznawane jest na czas określony, o stypendia wnioskują zawodnicy w następujących dyscyplinach min: Akrobatyka, Strzelectwo, Tenis Stołowy, Pięciobój nowoczesny, Karate, Pływanie, Piłka Koszykowa, Piłka nożna, Żużel.

W mojej ocenie myślenie o sporcie to strategia pewien schemat działania łączenie właśnie wsparcia finansowego jak stypendia i zrównoważonego rozwoju bazy sportowej min. budowy boisk czy modernizowania stadionów. Należy ponadto położyć nacisk na wsparcie dla klubów sportowych na wzmocnienie wykwalifikowanej kadry,  lekarzy czy psychologów w klubach sportowych. Działanie  takie w mojej ocenie sprawi, że o sile lokalnego sportu będą decydowali wychowankowie z którymi mieszkańcy będą się identyfikować i dla których będą chodzić chętniej na wydarzenia sportowe.

Marcin Pabierowski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielona Góra

Platforma Obywatelska