ZIELONA GÓRA: Delegacja z Niemiec odwiedziła nasz region

Informacje News Bar News Box

W sobotę 15 września, punktualnie o godz. 11.00, na zielonogórskim dworcu PKP pojawił się specjalny pociąg z gośćmi z landów Brandenburgia i Berlina. Do Zielonej Góry zawitali działacze organizacji społecznych, przedstawiciele rządów krajowych obu landów, oraz samorządowcy.

Niemieccy partnerzy przyjechali na Ziemię Lubuską, aby uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także porozmawiać na temat zwiększenia ilości połączeń kolejowych między woj. lubuskim, a obydwoma landami.

– Należy docenić, że nasi goście chcą uczcić nasze święto, tym bardziej, iż mają świadomość jak wiele krzywd doznaliśmy w przeszłości z ich strony. Nie uciekają od historii, chcą o niej mówić i szukać dalszych dróg porozumienia między naszymi krajami. – powiedział wiceprzewodniczący sejmiku lubuskiego Tomasz Wontor. – Kolejnym celem wizyty jest zacieśnienie i rozwinięcie współpracy dotyczącej połączeń kolejowych między naszymi przygranicznymi regionami. Brandenburgia i Berlin dostrzegają potencjał w regionie lubuskim i lepsze skomunikowanie regionów pozwoli na lepszy rozwój turystyki, wymiany kulturalnej oraz gospodarczej.

Jak stwierdziła członkini władz berlińskiej SPD Ulker Radziwill, niemiecka soclajdemokracja popierała wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, a dziś wspiera polepszenie nadgranicznych połączeń komunikacyjnych.

Goście z Niemiec z Zielonej Góry udali się do Międzyrzecza, a stamtąd powrócili do siebie. Przyjazd delegacji doszedł do skutku dzięki współpracy partii lewicowych z obu krajów: SLD i SPD. Planowane są kolejne spotkania partnerskie po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.

(ds)

Goście z Niemiec po zwiedzeniu Zielonej Góry udali się do Międzyrzecza, a stamtąd powrócili do siebie. Przyjazd delegacji doszedł do skutku dzięki współpracy partii lewicowych z obu krajów, czyli: SLD i SPD.