ZIELONA GÓRA: Ciekawa oferta dla organizacji non profit

Informacje Inne News Box News Slider

Z inicjatywy Wojewody Lubuskiego Władysława Dajaczka oraz pełnomocnika Wojewody ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi Brygidy Grzybowicz zorganizowano spotkanie informacyjne w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze z przedstawicielami Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Organizacje non-profit z całego regionu mogą starać się o pieniądze na swoje działania. Stefan Kołucki – kierownik Biura Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w Narodowym Instytucie Wolności oraz Wojciech Jachimowicz – Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności przedstawili możliwości pozyskania finansowania dla organizacji pozarządowych  w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 oraz odpowiedzieli na szereg pytań i wątpliwości. Na spotkanie w Zielonej Górze przybyło 65.  przedstawicieli organizacji pozarządowych z Lubuskiego.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji non-profit, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

W województwie lubuskim zarejestrowanych jest około trzech i pół tysiąca organizacji pozarządowych. Poza  Wojewódzką Radą Pożytku Publicznego, w powiatach i gminach brakuje organów doradczych i opiniotwórczych.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Fundacje, stowarzyszenia, parafie, kluby sportowe czy spółdzielnie socjalne mogą starać się o dotacje do 400 tys. zł. Po raz pierwszy w ramach FIO organizacje nie muszą wnosić wkładu własnego. Do podziału w całej Polsce jest prawie 60 mln zł.

Oferty o dofinansowanie zadań można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów:

– Priorytet Małe Inicjatywy

– Priorytet Aktywne Społeczeństwo

– Priorytet Aktywni Obywatele

– Priorytet Silne Organizacje Pozarządowe

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.Podobne spotkania będą organizowane w innych miastach województwa.

(red)