Zielona Góra po 1989 roku

Informacje News Box News Slider Wydarzenia

26 października (czwartek) 2017 r. o godz. 9.00 w gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15) rozpocznie się druga odsłona konferencji naukowej  Zielona Góra – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość . Tematem wiodącym tegorocznych spotkań jest Zielona Góra po 1989 roku. Organizatorami wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Zielona Góra, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W konferencji wezmą udział pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego z Instytutu Historii oraz z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Swoje prelekcje wygłoszą także historycy, historycy sztuki oraz regionaliści zafascynowani dziejami Zielonej Góry. Spotkanie rozpocznie prezentacja pierwszego tomu książki Zielona Góra – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość przygotowanej pod red. B. Burdy, A. Polak, L. Kani oraz M. Szymczak. Publikacja zawiera materiały wygłoszone podczas ubiegłorocznej konferencji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią naszego miasta do Muzeum w godz. 9.00 – 14.30. Wstęp wolny.

 

 

PROGRAM

Konferencji naukowej

Zielona Góra – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Zielona Góra po 1989 roku”

 

 

9.00 – 09.45  Sala witrażowa

 

Otwarcie konferencji:  dr hab. Bogumiła Burda, mgr Leszek Kania, dr hab. Robert Skobelski

 

Promocja książki: Zielona Góra – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, cz. I, pod red. B. Burdy, A. Polak, L. Kani, M. Szymczak,  Zielona Góra 2017.

 

***

 

9.45 – 10.15

prof. dr hab. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii), Przemiany w gospodarce Zielonej Góry po 1989 roku.

 

10.15 – 10.30

dr hab. Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii), Szkolnictwo zielonogórskie po 1989 roku.

 

10.30 – 10.45

dr Hanna Kurowska (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii), Modernizacja społeczeństwa Zielonej Góry w latach 1989-2015 i prognoza do 2050 roku.

 

10.45 – 11.00

mgr Leszek Kania (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze), Sztuki wizualne w Zielonej Górze w okresie transformacji ustrojowej.

 

11.00 – 11.15

dr Longin Dzieżyc (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze), Główne kierunki działalności zielonogórskich muzeów po 1989 roku.

 

11.15 – 11.30

dr Małgorzata Szymczak (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii), dr Alina Polak-Woźniak (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze), Udział kobiet we władzach lokalnych, życiu społecznym i oświatowym Zielonej Góry po 1989 roku.

 

11.30 – 11.45

dr n.med. Jacek Kotuła (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski), Reorganizacja jednostek ochrony zdrowia w Zielonej Górze w początkowym okresie reformy po 1989 r.

 

11.45 – 12.00 – dyskusja

12.00 – 12.15 – przerwa kawowa

 

12.15 – 12.30

mgr Joanna Kasprowicz (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii), Problem bezdomności kobiet w Zielonej Górze po 1989 roku i związane z nim rozwiązania polityki społecznej.

 

12.30 – 12.45

mgr inż. Robert Zielonka (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii), Rynek nieruchomości w Zielonej Górze po roku 1989 – stan, problemy do rozwiązania oraz perspektywy.

 

12.45 – 13.00

dr Ireneusz Wojewódzki (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii), Trudna dekada transformacji na przykładzie Elektrociepłowni „Zielona Góra” 1991-2001.

 

13.00 – 13.15

dr Izabela Korniluk (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze), mgr Grzegorz Wanatko (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze), Patroni zielonogórskich rond.

 

13.15-13.30

dr Grzegorz Biszczanik (Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”), Ikonografia zielonogórskich kart pocztowych po 1989 roku.

13.30-13.45

dr Sylwester Woźniak (Polskie Towarzystwo Historyczne), Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w badaniach prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim po 1989 roku.

 

13.45-14.00

mgr Grzegorz Wanatko (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze), Aktywność mniejszości ukraińskiej w Zielonej Górze po 1989 roku.

 

14.00 – 14.15

dr Arkadiusz Cincio,  (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze), Lubuska Wytwórnia Win po 1989 r.