Zawyją syreny alarmowe

Inne News Bar

W dniu 28 września 2017r. w godz. 12:00 – 12:30 odbędzie się głośna próba elektronicznych syren alarmowych obrony cywilnej. Nadany będzie (o godz.12:00) sygnał „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syren w okresie 3 minut a następnie „odwołanie alarmu” – dźwięk ciągły trwający 3 minuty (godz.12:30).

Przed uruchomieniem syren będzie nadany słowny komunikat o ich włączeniu. Będzie to sygnał treningowo-szkoleniowy, mający na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu ostrzegania i alarmowania oraz zapoznanie ludności z sygnałami Obrony Cywilnej”.

Mieszkańcy miasta każdorazowo, po usłyszeniu sygnału alarmowego, powinni włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na lokalne pasma, na których będą podawane zasady zachowania się i bieżące komunikaty na wypadek zaistniałych faktycznych zdarzeń.
Powyższy trening prowadzony jest przez służby Wojewody Lubuskiego. Jest elementem szkolenia z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności.