Uniwersytet zacieśnia współpracę z PFRON-em

Informacje News Box News Slider

4 grudnia w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy między Oddziałem Lubuskim PFRON a Uniwersytetem Zielonogórskim. Ze strony Uczelni dokument podpisał Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, a ze strony Funduszu Dyrektor Oddziału Lubuskiego PFRON Andrzej Gonia.

W konferencji uczestniczył także Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dr Marcin Garbat, Opiekun Rady ds. Studentów Niepełnosprawnych dr Helena Ochonczenko, a także przedstawiciel studentów z niepełnosprawnościami Karol Wojna.

Uniwersytet Zielonogórski to największa uczelnia w woj. lubuskim. Jest również w czołówce największych uczelni w Polsce.

Celem umowy jest określenie współpracy na następujących płaszczyznach:

a) zwiększenia aktywności zawodowej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami poprzez wspólne uczestnictwo w targach/giełdach pracy, organizację konferencji/spotkań z osobami z niepełnosprawnościami;

b) promocji zwiększania zatrudnienia i edukacji osób z niepełnosprawnościami poprzez szkolenia dla pracowników UZ, przekazania im kompleksowej wiedzy na temat ustawowych możliwości zatrudnienia i edukacji osób z niepełnosprawnościami;

c) dotarcie z informacją do osób z niepełnosprawnościami z terenu całego województwa lubuskiego;

d) organizacji wspólnych konferencji/szkoleń dla środowiska osób z niepełnosprawnościami;

e) promocji programów opracowanych i finansowanych przez PFRON, z których mogłyby skorzystać osoby z niepełnosprawnościami będące studentami i absolwentami UZ.

W 2016 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim studiowało 355 studentów z niepełnosprawnościami tj. 3,21% ogółu studentów (w roku akademickim 2000/2001, kiedy powstał Uniwersytet, było to 0,19%), co stanowi nie wiele mniej niż 4% wskaźnika zalecanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej kwestii.