ZIELONA GÓRA: Sąd administracyjny pozwala kontrolować miejskie spółki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie zdecydował, że radni miejscy mogą kontrolować spółki będące własnością gminy. Postanowienie jest pokłosiem odwołania Miasta Zielona Góra na decyzję wojewody lubuskiego, który zakwestionował uchwałę rady miasta, na mocy której radni mieli wejść latem do spółki ZZUM i KTBS.

Continue Reading