Studenci powalczą w konkursie retorycznym

Informacje News Bar

12 grudnia o godz. 17.00 na Uniwersytecie Zielonogórskim (aula C, bud. A-16, al. Wojska Polskiego 69, Kampus B) odbędzie się trzecia już edycja konkursu retorycznego dla studentów prawa, organizowanego przez Zakład  Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W najbliższy wtorek 10 studentów I roku prawa wygłosi mowę na jeden z trzech tematów:

– Zło zaczyna się od słów. Oskarżenie.

– Nie zgadzam się na reklamę używek. Oskarżenie.

– Każdy ma prawo powiedzieć nie. Obrona asertywności.

Wystąpienie uczestnika nie powinno być krótsze niż 6, ani dłuższe niż 9 minut. Wygłaszane mowy będą oceniane według ustalonych kryteriów: zgodność z tematem, poprawność językowa, jakość argumentacji, umiejętność stosowania chwytów retorycznych, sposób prezentacji. Brak realizacji podstawowego kryterium, tzn. zgodności z tematem, będzie skutkować dyskwalifikacją. Przygotowaniem tematów mów konkursowych, ustaleniem punktacji, rozstrzyganiem kwestii spornych oraz przyznaniem nagród zajmuje się komisja złożona z profesorów, adiunktów i asystentów Zakładu Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Konkurs jest otwarty dla publiczności, która przyzna swoją nagrodę!