Społecznicy odpowiadają

Informacje News Bar News Slider

Zielonogórscy społecznicy, którzy rozpoczęli dyskusję nad wprowadzeniem uchwały krajobrazowej odpowiadają radnym Platformy Obywatelskiej, którzy kilka dni temu na konferencji prasowej zapowiedzieli napisanie uchwały i skierowanie jej na sesję rady miasta.

Przypomnijmy, zielonogórscy społecznicy jeszcze w sierpniu rozpoczęli dyskusje na temat wprowadzenia nowych rozwiązań mających na celu poprawę estetyki miasta. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie ustawiania reklam „na dziko”. W planach mają konferencję na UZ, zaangażowanie naukowców, napisanie uchwały i konsultacje. Tymczasem we wtorek zielonogórscy radni PO: Adam Urbaniak, Marcin Pabierowski i Robert Sapa zapowiedzieli napisanie uchwały w tej sprawie.

Oburzyło to społeczników. W swoim oświadczeniu twierdz, że zostali zaskoczeni faktem, iż że radni Platformy Obywatelskiej wiedząc doskonale o inicjatywie, zignorowali ją i zapowiedzieli działania swojego klubu. „Wyrażamy dezaprobatę dla postawy Radnych Klubu Platformy Obywatelskiej za to, że nie zaproponowali stronie społecznej spotkania na temat ewentualnego rozpoczęcia prac nad projektem uchwały.” – piszą społecznicy.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia, bez skrótów:

„Oświadczenie strony społecznej w sprawie zapowiedzi złożenia przez Radnych Klubu Platformy Obywatelskiej Rady Miasta Zielona Góra projektu uchwały inicjującej rozpoczęcie prac nad uchwałą krajobrazową dla Miasta Zielona Góra

Strona społeczna na sierpniowej konferencji oświadczyła, że uporządkowanie przestrzeni krajobrazowej miasta Zielona Góra powinno być priorytetem dla działań Urzędu Miasta, mieszkańców i społeczników. Wskazując przykłady dobrych praktyk, gdzie uchwała krajobrazowa została przyjęta (Kraków, Warszawa, Łódź, Ciechanów, Poznań), społecznicy zadeklarowali pełne zaangażowanie na rzecz wsparcia miasta w przygotowaniu uchwały. W skład grupy weszły stowarzyszenia, które od wielu lat działają w kwestii estetyki miejskiej i specjalizują się w przedmiocie partycypacji i konsultacji społecznych.

Zapowiedzieliśmy przygotowanie debaty edukacyjnej na temat ładu przestrzennego z ekspertami z Polski i przeprowadzenie badań opinii mieszkańców ze wsparciem socjologów z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zaplanowaliśmy spotkania z Prezydentem Miasta i wszystkimi Klubami w Radzie Miasta.

Uważamy, że ład krajobrazowy, harmonia poszczególnych jego elementów jest bardzo istotna dla identyfikacji wizualnej miasta i jego marki a także i ważna z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dlatego musi być wypracowana w bardzo szerokiej formule. Oświadczamy, że szyld partii nie jest potrzebny do realizacji tego zadania.

Zaskoczeni jesteśmy, że radni Platformy Obywatelskiej wiedząc doskonale o naszej inicjatywie i podjęciu tematu zignorowali to i zapowiedzieli działania swojego klubu. Wyrażamy dezaprobatę dla postawy Radnych Klubu Platformy Obywatelskiej za to, że nie zaproponowali stronie społecznej spotkania na temat ewentualnego rozpoczęcia prac nad projektem uchwały. Uważamy, że Platforma Obywatelska nie reprezentuje swoimi działaniami postawy obywatelskiej a prowadzi oficjalną kampanię wyborczą sięgając po inicjatywy podejmowane przez społeczników. Niech za przykład posłuży kampania promocyjna Radnych Platformy Obywtalskiej prowadzona w przedmiocie budżetu obywatelskiego, dla którego stworzyli niedawno uchwałę. Pokazuje ona, że radni wykorzystują jedynie tematy społeczne do lansowania swoich nazwisk na plakatach informacyjnych.

Dziwi również fakt, że dopiero teraz radni Platformy Obywatelskiej zauważyli potrzebę rozpoczęcia prac nad uchwałą krajobrazową dla naszego miasta na rok przed wyborami. Ustawa krajobrazowa weszła w życie w 2015 roku i to za kadencji Bronisława Komorowskiego z Platformy Obywatelskiej. Przypommieć należy także fakt, że strona społeczna już 1,5 roku temu apelowała o powołanie w mieście architekta i plastyka miejskiego między innymi celem zapanowania nad chaosem architektonicznym i reklamowym w mieście. Wówczas nie dopuszczono nas nawet do wystąpienia i zabrania głosu w tym temacie na sesji Rady Miasta, prowadzonej przez przedwodniczącego z Platformy Obywatelskiej.

Apelujemy do włodzarzy miasta i wszystkich radnych o szeroki dialog a nie wyłączne indywidualne działania jednego klubu, który uzupruje sobie prawo do regulacji prawa miejscowego. Niestety postawa taka pokazuje także brak zrozumienia zasad dialogu społecznego oraz partycypacji oddolnej, inicjowanej przez organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne, ruchy miejskie i społeczne.

Uchwała krajobrazowa, to bardzo trudny i złożony proces wymagający strategii, debat, warsztatów, ankiet i kampanii informacyjnej.

Radni PO nie podejmują się też konkretnych zadań a jedynie wskazują prezydenta i urzędników do pracy nad uchwałą, my z kolei oferowaliśmy wariat partnerski. Nie akceptujemy postawy sprowadzającej się do zasady „weźmy się a wy zróbcie”.

Obawiamy się , że przez pośpieszne działania radnych PO, powstanie kolejny bubel,

tak jak w przypadku projektu uchwały o budżecie obywatelskim, na co my jako strona społeczna nie dajemy zielonego światła.”

Ruch Miejski Zielona Góra

My Zielonogórzanie

ZTUM -Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta

Kukiz 15