Rowerem przejedziesz przez miasto

Informacje News Box

Za kwotę 6.777.300 zł Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG  zbuduje nam nowe ścieżki rowerowe. Firma ma czas do 30 czerwca 2018 r. 

Projekt nosi nazwę „BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ZIELONEJ GÓRY CZĘŚĆ CENTRALNA”. W jego ramach powstaną następujące trasy:

 1. TRASA ZSa - biegnąca od ul. Kukułczej, tj. od wiaduktu nad ul. Gen. Władysława Sikorskiego, wzdłuż istniejącego nasypu przy LO nr 3 do ul. Piwnej (wraz z budową kładki nad ul. Gen. Władysława Sikorskiego);

 1. Trasa ZSb – w ul. Emilii Plater, po istniejącym nasypie kolejowym do ul. Botanicznej poprzez ul. Jerzego Waszczyka i do ronda Zesłańców Sybiru;

 1. Trasa ZSc – kontynuacja istniejącej trasy rowerowej „Zielona Strzała”, od wiaduktu nad ul. Aleja Wojska Polskiego do ronda w ul. Zjednoczenia wraz ze ścieżką na wiadukcie nad ul. Aleja Wojska;

 1. Trasa S3a – biegnąca wzdłuż ul. Nowojędrzychowskiej od ul. Kąpielowej do ul. Kazimierza Funka;

 1. Trasa S3b – biegnąca w ul. Nowojędrzychowskiej na odcinku od ul. Kazimierza Funka do ul. Jędrzychowskiej (za pętlą autobusową);

 1. Trasa Ł3a – biegnąca w ciągu ul. Zatonie-Strumykowa;

 1. Trasa TS – biegnąca wzdłuż ul. Towarowej i ul. Sulechowskiej.