Priorytetem sport dzieci i młodzieży!

Felietony Inne News Bar News Slider

Rozpoczynając swoją prace w Radzie Miasta Zielone Góra wyznaczyłem sobie priorytety działalności, które realizuje tworząc program stypendialny jako wsparcie sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży.

Miasto przeznacza wielkie pieniądze na sport zawodowy ale musimy pamiętać o sporcie dzieci i młodzieży oraz sporcie kwalifikowanym to właśnie  z tych dwóch rodzajów aktywności powstaje produkt końcowy jakim jest – sport zawodowy. Sport kwalifikowany czyli udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa to w mojej ocenie również istotna promocja miasta, gdyż zawodnicy startują w wielu imprezach i turniejach. Celem nadrzędnym samorządu musi być stworzenie takich warunków aby zatrzymać zawodników  których właśnie szkolimy tu w Zielonej Górze. Stąd moje działania. W pierwszej kolejności postanawiałem zabezpieczyć środki i wykonać remont pomieszczeń mieszkalnych dla sportowców w bursie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych. Kolejnym krokiem było stworzenie programu stypendialnego dla zawodników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych. Program został opracowany aby wspierać młode talenty aby pomagać i promować zawodników którzy są na początku drogi sportowej.

Wspólnie z dyrekcją szkoły i trenerami napisaliśmy regulamin przyznawania stypendiów sportowych. Trenerzy dzięki temu programowi mają narzędzie bezpośredniego oddziaływania na rozwój swojego zawodnika wsparcia, motywacji. Ponadto rolą tego programu jest również wsparcie dla rodziców, którzy w pierwszym okresie rozwoju sportowego zawodnika angażują się począwszy od transportu na treningi poprzez finansowanie sprzętu sportowego, strojów sportowych a skończywszy  na prywatnych konsultacjach u dietetyka czy masażysty. Komisja stypendialna pracuje transparentnie w proces oceny i przyznawania wsparcia angażują się wszyscy trenerzy. Stypendium może być przyznane za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym krajowym i okręgowym współzawodnictwie sportowym. Przyznawane jest na czas określony w następujących dyscyplinach min: Akrobatyka, Strzelectwo, Tenis Stołowy, Pięciobój nowoczesny, Karate, Pływanie, Piłka Koszykowa, Piłka nożna, Żużel.

W mojej ocenie myślenie o sporcie to strategia pewien schemat działania dbajmy o rozwój sportowy młodzieży u podstaw (nauka pływania, lekcje WF-u dla najmłodszych) sprawność ogólną, następnie kierujmy właśnie  działania selekcjonujemy i utalentowanych prowadzimy ścieżką bardziej profesjonalną w dyscyplinach. Wspierając właśnie w tym wymagającym okresie, gdzie młodzież łączy naukę z ciężkimi treningami. Należy położyć nacisk na wsparcie dla klubów sportowych na wzmocnienie wykwalifikowanej kadry,  lekarzy czy psychologów w klubach sportowych. Działanie takie w mojej ocenie sprawi, że o sile lokalnego sportu będą decydowali wychowankowie z którymi mieszkańcy będą się identyfikować i dla których będą chodzić chętniej na wydarzenia sportowe.

MARCIN PABIEROWSKI

Radny Rady Miasta

Zielona Góra