Z PRAWEJ STRONY RATUSZA: Zastal zniknie z mapy miasta, a nowe ceny za śmieci wydrenują kieszenie?

Felietony Inne News Bar News Box

Na ostatniej sesji Rady Miasta większość radnych przegłosowała (ja się wstrzymałem od głosu) uchwałę przedstawioną przez prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, która zakłada przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Ma to polegać na dopuszczeniu na terenie po byłej fabryce Zastal i naprzeciwko hotelu Leśny możliwości budowy bloków, czyli zabudowy mieszkalno-usługowej.

Mieszkańcy ul.Urszuli i ul.Amelii już wcześniej protestowali przeciwko takim zmianom, przypominając, że te tereny są obecnie przeznaczone pod sport i rekreację. Spodziewam się, że i tym razem zaprotestują, przedstawiając swoje argumenty przeciwko budowie bloków na tym i sąsiednim terenie.

32 hektary należące do Zastalu wg wiceprezydenta Dariusza Lesickiego to teren, na którym nie prowadzi się już prawie wcale działalności produkcyjnej i w związku z tym warto rozpocząć dyskusję, co zrobić z tym położonym blisko centrum miasta terenem.Mieszkańcy wypowiadając się w tej sprawie w większości krytycznie oceniają pomysł stawiania tam bloków, chociażby dlatego, że nasili to problemy komunikacyjne, wynikające z konieczności wpięcia nowych osiedli w ulice Sulechowską i Batorego. Widzą tam raczej centra handlowo-rozrywkowe lub tereny rekreacyjne. Podobnie jak ja uważają, że nowe bloki powinny powstawać na obrzeżach miasta lub na terenie byłej gminy. Dosyć już polityki zagęszczania zabudowy w starej Zielonej Górze. Bloki i apartamentowce stawiane są na wielu wolnych działkach w centrum miasta i jego sąsiedztwie, powodując spadek komfortu życia mieszkańców. Zaczyna brakować miejsc parkingowych, kanalizacja staje się mało wydajna, a lokatorzy przez okna widzą w co jest ubrany sąsiad i jaki program ogląda w telewizji.

Na tej samej sesji Rady Miasta na wniosek prezydenta podniesiono stawkę za wywóz śmieci w mieście Zielona Góra. Najbardziej rozpowszechnione stawki dla jednego mieszkańca miesięcznie za wywóz odpadów selektywnych wzrosną odpowiednio z 8,80 zł do 14 zł i z 15 zł do 22 zł za wywóz odpadów nieselektywnych. Rodziny z trójką i więcej dzieci będą płacić o 2 zł mniej od osoby za odpady selektywne, niż ustalona nowa stawka. Radnym tłumaczono , że gospodarka śmieciowa musi się samofinansować, a wzrosły koszty wywozu odpadów. Do tego nowe zaostrzone przepisy wymagają zamontowania monitoringu na wysypisku śmieci w Raculi. Wzrósł również tonaż odpadów. Zielonogórzanie po prostu produkują ich coraz więcej. Przy okazji zapowiedziano uszczelnienie systemu, czyli wyłapanie tych wszystkich, którzy nie płacą za wywóz śmieci.

JACEK BUDZIŃSKI

Radny Rady Miasta

Zielona Góra

(PiS)