Z PRAWEJ STRONY RATUSZA: Ostatnia sesja obecnej kadencji

Felietony Informacje News Box News Slider

Na ostatniej sesji Rady Miasta kadencji 2015-2018 30 października radni rozpatrzyli szereg uchwał. Pierwsze z nich czyściły budżet przed końcem roku. Kolejne uchwały dotyczyły planów zagospodarowania m.in. rejonów ul. Lisiej i ul. Krakusa oraz rejonu ulicy Jana z Kolna.

Przystąpiono także do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku położonego pomiędzy ul. Braci Gierymskich a ul. Francuską i dla parku leśnego położonego w rejonie ul. Liliowej w Zielonej Górze.

Zwolniono kilku dyrektorów zielonogórskich przedszkoli i szkół z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć. Dwie uchwały określiły tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, a jedna zmieniła Statut Miasta Rady Miasta. Radni pochylili się również nad programem zdrowotnym dotyczącym leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta i kierunkami działania dla Prezydenta Miasta Zielona Góra w zakresie programu badania niepłodności pierwotnej u par zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra.

Nadali nazwę Mariana Szpakowskiego nowemu rondu. 20 tys zł Rada Miasta przekazała na nagrody dla policjantów za zaangażowanie w czasie wykonywania działań prewencyjnych podczas tegorocznego Winobrania.

Przyjęto również „Program współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” i na wniosek klubu radnych PiS wyrażono wolę zabezpieczenia w budżecie miasta środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja kąpieliska miejskiego w Zielonej Górze tzw. Ochli”. Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Miasta podziękował radnym za współpracę w tej kadencji. Po 16 listopada zostanie zwołana pierwsza sesja Rady Miasta nowej kadencji 2018-2023.

JACEK BUDZIŃSKI

Radny Prawa i Sprawiedliwości