Pomogą niepełnosprawnym po orkanie Ksawery

Informacje Inne News Bar

W związku ze szkodami wyrządzonymi przez orkan „Ksawery”, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął prace mające na celu przygotowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych przez wichurę.

Zasady funkcjonowania programu zostaną opracowane w oparciu o założenia programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” który został uruchomiony w związku z sierpniową klęską spowodowaną przez ulewy.

– Adresatami programu zgodnie z misją funduszu będą osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenie gmin poszkodowanych w wyniku żywiołu – mówi Andrzej Gonia, dyrektor PFRON-u w Zielonej Górze.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia już wkrótce zostaną opublikowane na stronach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazane jednostkom  samorządu terytorialnego na terenach których zostały wyrządzone szkody w wyniku działalności żywiołu.