Pomaszerowały na różowo. Na przekór rakowi piersi!

Informacje Inne News Bar News Slider

Różowy Marsz Nadziei pod hasłem „Jesteś? Więc badaj się! Żyj!” wyruszył w piątek 20 października br. o godz. 11.00 spod zielonogórskiego pomnika Bachusa. Na specjalnie przygotowanych stoiskach przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek oraz Urząd Marszałkowski kobiety miały możliwość nauki samobadania piersi na fantomie oraz uzyskają informacje na temat projektu „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom”. 

Tradycyjnie patronat honorowy nad marszem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak, która także zachęca Lubuszanki do regularnych badań.

Uczestnicy Różowego Marszu przeszli deptakiem, wokół Ratusza i wrócili pod pomnik. Ideą marszu jest zachęcenie do wykonywania regularnych badań profilaktycznych, popularyzowanie wiedzy o raku piersi oraz okazywanie wsparcia kobietom z chorobą nowotworową.

Jak wynika z danych statystycznych coraz więcej kobiet z naszego regionu zgłasza się na badania. Jednak ciągle w województwie są obszary, gdzie zgłaszalność na badania jest niska. Odpowiednia profilaktyka znacznie zwiększa skuteczność leczenia.

Badaj się – żyj!

Departament Ochrony Zdrowia – jak co roku – włącza się w akcję. Ale w tym roku okazja do współpracy z Amazonkami jest wyjątkowa. Samorząd Województwa realizuje projekt profilaktyczny  „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”. W ramach programu wykonywane są m.in. badania służące wczesnemu wykrywaniu raka piersi. Program skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały, w ramach programu profilaktyki raka piersi, w ubiegłym roku pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania po 12 miesiącach. Badania finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.