Polska to tradycja, rodzina i nowoczesność….

Informacje News Box News Slider

Jolanta Fedak to osobowość w naszym województwie. Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, członek władz krajowych PSL, była Minister Pracy i Polityki Społecznej, a także Wicewojewoda Lubuski, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz o czym nieliczni pamiętają Sekretarz Gminy Krosno Odrzańskie. To ogromne doświadczenia zawodowe, która z tych funkcji była dla Pani najbardziej istotna, a może najtrudniejsza?

Słusznie Pan zauważył, że każda z tych funkcji dała mi wiele doświadczeń, nie da się ich porównać, a już z pewnością wprowadzać hierarchii ważności. Dzięki tej pracy poznałam problemy różnorodnych środowisk, dziś pozwala mi to na obiektywne i szerokie spojrzenie na wiele spraw. Ale problemy to nie wszystko, istotne jest to, że w każdym miejscu spotkałam przyjaznych, mądrych ludzi, dzięki którym udawało się realizować wiele cennych inicjatyw.

Polska świętuje 15 rocznicę członkostwa w Unii Europejskiej. Minione 15 lat to czas Pani aktywności zarówno na poziomie lubuskim – samorządowym jak i rządowym. Jakie są Pani wspomnienia i refleksje dotyczące tego czasu?

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej to niewątpliwie wyjątkowe wydarzenie w historii naszego kraju. Po trudnych latach faktycznego wykluczenia ze wspólnoty i funkcjonowania w obrębie zależności z obozem postsowieckim znów mogliśmy się cieszyć poczuciem przynależności do Europy. Pamiętam maj 2004 roku kiedy w każdej najmniejszej nawet miejscowości powiewały obok polskich europejskie flagi. Radość i wielkie świętowanie w całym kraju. To był czas ogromnej nadziei, a także oczekiwań na lepsze życie. Patrzyliśmy na naszych sąsiadów zza Odry i tak jak oni chcieliśmy mieć lepsze drogi, dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej, ładne i dobrze wyposażone szkoły, chcieliśmy mieć lepszą opieką socjalną, a przede wszystkich wszyscy chcieliśmy pracować i zarabiać tyle ile zarabiali nasi sąsiedzi z zachodu. Po 15 latach wiemy, że wiele się udało, ale spełnienie części oczekiwań jeszcze ciągle przed nami. Wielkie inwestycje z funduszy unijnych od kilkunastu lat zmieniają otoczenie i nasze życie. Choć jak zawsze chcielibyśmy więcej, bo mimo coraz mniejszego bezrobocia nasze zarobki ciągle odbiegają od tych w Niemczech, Holandii, Francji czy Wielkiej Brytanii.

Co zmieniło się w województwie lubuskim przez te lata.

Lubuskie to dziś zupełnie inny region. Korzyści z naszego członkostwa widać na każdym kroku. Nowe drogi – gminne, powiatowe, wojewódzkie czy krajowe, zbliżyły nas do siebie. Dziś z Zielonej Góry do Gorzowa można dojechać w godzinę kiedyś to była droga, której pokonanie zabierało 2,5 godziny. Wiele naszych szkół i przedszkoli to odnowione obiekty i wyposażone sale lekcyjne. Nasze dzieci mają zapewniony dostęp do programów edukacyjnych i nowoczesnych technologii. Do Europy i świata zbliża nas internet, dzięki inwestycjom unijnym w lubuskim jest coraz mniej tzw. „białych plam”. Spójrzmy na uczelnie wyższe to dziś europejski poziom zarówno pod kątem kształcenia jak infrastruktury. Dzięki funduszom unijnym zadbano o seniorów i osoby, którym w życiu wiedzie się najtrudniej np. niepełnosprawni czy bezrobotni. Powstały kluby seniorów, miejsca aktywności i integracji społecznej, na obszarach wiejskich działają piękne, wyposażone świetlice. Nasze województwo przechodzi rewolucyjną rewitalizację, w dobrym tego słowa znaczeniu. Powojskowe opuszczane obiekty zmieniły się w osiedla mieszkaniowe bądź miejsca wypoczynku i rekreacji. Zabytki odzyskują swój blask by znów cieszyć nas swoją historią.

W latach 2006 – 2010 była Pani Ministrem Pracy to również czas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Czy Polska dobrze pełniła tę funkcję?

Uważam, że udało się pokazać Polskę jako dynamiczny kraj, który kojarzy się z nowoczesną gospodarką i rozwojem. Pokazaliśmy naszą sprawność i skuteczność. Biorąc pod uwagę moje ministerstwo ten czas to wytężona praca nad przygotowaniem działań zmierzających do szeroko pojętej integracji społecznej, wprowadzenia nowych rozwiązań wsparcia dla bezrobotnych i wykluczonych. Pracowaliśmy nad promocją łączności pokoleniowej bo rodzina to przecież najważniejsze miejsce dla każdego z nas.

Jesteśmy w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także trwają prace nad nową perspektywą finansową co powinno być priorytetem dla naszego kraju?

Najważniejsze to wywalczenie unijnego budżetu dla naszego kraju na lata 2021-2027 na poziomie minimum 115 mld euro. Przypomnę, że 6 lat temu rząd, który współtworzył PSL wywalczył 106 mld euro z unijnego budżetu dla Polski (na lata 2014-2020). Było to o 4 mld euro więcej niż zagwarantowało

wcześniej PiS (na lata 2007-2013). Dokonaliśmy tego chociaż cały budżet unijny po kryzysie był cięty na grube miliardy. Byliśmy jedynym państwem obok Słowacji, który zyskał dodatkowe miliardy euro.

Wśród ważnych zadań w najbliższym czasie moim zdaniem należy wskazać wprowadzenie Europejskiego Programu Onkologicznego #RakStop. Walka z prawdziwą plagą naszych czasów – chorobami nowotworowymi. W Unii z leczeniem chorób nowotworowych gorzej od Polski radzi sobie tylko Rumunia. Chcemy ten program skierować przede wszystkich do mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego jest znacznie utrudniony. Zdrowie to najważniejsze dobro w naszym życiu dlatego musimy zrobić wszystko, aby chronić to co najcenniejsze.

A Zielona Góra? Czy tu też zauważa Pani ślad Unii Europejskiej.

Jestem zielonogórzanką to moje miejsce na ziemi. Tu mieszkam i tu odwiedzają mnie moje wnuczki. Zielona Góra przez minione lata rozwija się wyjątkowo prężnie. Prezydent Janusz Kubicki i jego Zespół wykonał kawał dobrej roboty dla tego miasta. Wykorzystał zarówno środki unijne jak i wsparcie budżetu państwa. Nowe inwestycje widać na każdym kroku – drogi, szkoły, strefy przemysłowe. Na szczególne podkreślenie zasługują nazwijmy to eko – projekty. Elektryczne autobusy, ogólnodostępny system wypożyczania rowerów czyli Zielonogórski Rower Miejski, zielone miejsca rekreacji i wypoczynku gdzie w zgodzie z naturą możemy spędzać czas, to wyjątkowe inicjatywy i przedsięwzięcia.

I podsumowanie….

Dziękuję za możliwość podzielenia się moimi refleksjami z czytelnikami, głównie mieszkańcami Zielonej Góry. Życzę nam wszystkim, aby nasza duża i mała Ojczyzna rozwijała się i aktywnie uczestniczyła w życiu Europy. Twórzmy Wspólnotę Europejską w oparciu o naszą historię, kulturę i tradycje.