Papieskie bieganie w Starym Kisielinie

Informacje News Bar News Box Wydarzenia

W niedzielę 15 października serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Nowego i Starego Kisielina na XVII Bieg Papieski, na boisku sportowym w Starym Kisielinie.

Szczegółowy program uroczystości:
Godz. 11.30 – Msza św.
Godz. 13.00 – zapisy do biegów
Godz. 14.00 –rozpoczęcie XVII Biegu Papieskiego w kategoriach wiekowych. Każdy uczestnik biegu otrzymuje medal okolicznościowy, dyplom, posiłek i trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej otrzyma okolicznościowy puchar. Organizatorami XVII Biegu Papieskiego są: Parafia Rzymskokatolicka w Starym Kisielinie, Radny Miasta Mariusz Rosik, Stowarzyszenie Przyjaciół Kisielina, Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie, Rada Sołecka w Stary Kisielin, Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie. XVII Bieg Papieski jest dofinansowany przez Urząd Miasta Zielona Góra.