Ośrodek w Drzonkowie nagrodzony

Inne News Slider

WOSiR Drzonków otrzymał prestiżowe wyróżnienie w Konkursie „Lodołamacze 2017” w kategorii „Przyjazna przestrzeń” za dostosowanie infrastruktury Ośrodka dla osób niepełnosprawnych. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się wczoraj 11 bm. we Wrocławiu w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Lodołamacze to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Lodołamacze to również pracodawcy, którzy w swojej działalności wykraczają poza zakres obowiązków i w szczególny sposób dbają o zdrowie swoich pracowników. To dziennikarze, redaktorzy, którzy w swoich artykułach, audycjach, programach tworzą klimat sprzyjający zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Konkurs Lodołamacze organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest XII edycja Kampanii.

 

Istota Konkursu Lodołamacze:

– przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,

– integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

– promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,

– zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

– wyłonienie najlepiej dostosowanych obiektów i obszarów infrastruktury które są najlepiej dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Promowanie dostępnego dla wszystkich, a szczególnie dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością budownictwa oraz jego infrastruktury.

– promocja zdrowia w miejscu pracy, rozwijanie przez pracodawców aktywności sportowych, wprowadzenie programów zdrowotnych, edukacyjnych podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy zdrowia pracowników.

– przełamywanie i niwelowanie uprzedzeń i stereotypów, tworzenie klimatu sprzyjającemu promowaniu różnorodności i szacunku wobec osób niepełnosprawnych. Budowanie przez media wizerunku osób niepełnosprawnych, jako wartościowych pracowników. promocja pozytywnych postaw dotyczących integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.