„Ognik” już otwarty!

Informacje News Bar News Slider

Z udziałem wojewody Władysława Dajczaka, w czwartek, 7 września oficjalnie otwarto salę edukacyjną „Ognik”, umiejscowioną w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej. 

Edukacja najmłodszych w takim pomieszczeniu ma za zadanie budować wiedzę dotyczącą zagrożeń. Strażacy będą mówić między innymi o czadzie, czujkach lub zagrożeniach które mogą spotkać dzieci w lesie.

Zielonogórski „Ognik” jest już kolejną salą tego typu w Polsce, a drugą w województwie. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych, a także rozwijanie ich umiejętności zachowania się w razie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. W ramach programu edukacyjnego w nowym obiekcie strażacy będą prowadzić zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych strażaków w odpowiednio zaaranżowanej i przystosowanej sali edukacyjnej oraz dostosowanej do wieku rozwojowego uczniów. Akcja skierowana jest do uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych, a jej celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, zarówno w szkole, jak i poza nią oraz upowszechnianie umiejętności rozpoznawania zagrożenia wraz z postępowaniem w sytuacjach kryzysowych. Na przykładzie kraju przedsięwzięcie to cieszy się bardzo dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. W „Ogniku” regularnie odbywają się wykłady edukacyjne.

Sala edukacyjna kosztowała 195 tys. złotych. Projekt dofinansowało między innymi Ministerstwo Edukacji Narodowej (w kwocie 22 tysięcy złotych) oraz zielonogórscy radni Marcin Pabierowski i Andrzej Brachmański. Dołożyły się także Lasy Państwowe.