Nowi Honorowi Obywatele Miasta Zielona Góra

Felietony Informacje Inne News Box

Na uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra w dniu 10 września 2019 r. w pałacu w Starym Kisielinie wręczono  Nagrody  Kulturalne Miasta Zielona Góra oraz tytuły Honorowego Obywatelstwa Miasta Zielona Góra. Honorowymi obywatelami miasta zostali ks. prałat Jerzy Nowaczyk i prof. zw. dr hab. Michał Kisielewicz.

Jak czytamy w uzasadnieniach uchwał ksiądz prałat Jerzy Nowaczyk przybył do Zielonej Góry w 1963 roku. Od 1 sierpnia  tego roku do 23 września 1970 roku pełnił posługę kapłańską, jako wikariusz parafii Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. W tym czasie, od kwietnia 1966 roku do 27 maja 1986 roku był też duszpasterzem akademickim. Od 4 października 1970 roku do 28 lipca 2002 r. pracował w parafii Narodzenia i Podwyższenia Krzyża św. w Zielonej Górze.

Jako wikariusz w parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela zainicjował duszpasterstwo akademickie, wychowujące wiele pokoleń młodych ludzi, przekazujące im wartości ewangeliczne i ogólnoludzkie.

Od roku 1970 pełnił funkcję duszpasterską na nowych osiedlach: Morelowa, Słowackiego i przyległych, integrując ich mieszkańców. Odrestaurował zabytkową kaplicy znajdującą się na Winnym Wzgórzu i przywrócił jej funkcję sakralną. W roku 1980 władze komunistyczne wyraziły zgodę na mianowanie ks. Jerzego Nowaczyka na proboszcza parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a także wyraziły zgodę na budowę kościoła. 14 września 1987 r. kościół w budowie i parafia otrzymały tytuł Podwyższenia Krzyża Świętego. Prace budowlane i związane z wystrojem kościoła trwały do roku 2000.

W ciągu 32 lat pełnienia funkcji proboszcza parafii ksiądz prałat Jerzy Nowaczyk cieszył się niezmiennie wielkim szacunkiem i uznaniem, szczególnie za pracę duszpasterską i społeczną, a także za wspieranie środowiska dążącego do odrodzenia demokracji w Polsce. Został odznaczony  Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego – 4 czerwca 2009 r., a 27 maja 2018 r. z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polski dr Andrzeja Dudy otrzymał Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski.

   W dniu 28 lipca 2002 roku ks. Jerzy Nowaczyk przekazał parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ks. Janowi Pawlakowi, a sam, jako emerytowany duszpasterz, zamieszkał w Domu Księży Emerytów na os. Kaszubskim 8. Mimo podeszłego wieku (93 lata), nadal służy „swojej starej” parafii i cieszy się niezmiennie szacunkiem i uznaniem.

Profesor zw. dr hab. Michał Kisielewicz od ponad 50 lat do dziś jest nieprzerwanie związany z Zieloną Górą i jej środowiskiem akademickim. W okresie od 1968 do 1993 roku pełnił w Wyższej Szkole Inżynierskiej kolejno funkcje kierownika zakładu, dyrektora instytutu, dziekana wydziału, prorektora i rektora. Od 1996 do 2001 roku był rektorem Politechniki Zielonogórskiej. W roku 2000 zainicjował proces integracji Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i powołania na bazie tych uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego. We wrześniu 2001 profesor Kisielewicz roku został powołany na pierwszego rektora tego Uniwersytetu, a w kwietniu 2002 roku został wybrany na okres kolejnych trzech lat. Kadencja ta była dla Uniwersytetu Zielonogórskiego ważnym okresem tworzenia jego zasad funkcjonowania, rozwoju nowoczesnej infrastruktury naukowo-dydaktycznej oraz znaczącego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej i stopniowej integracji zielonogórskiego środowiska akademickiego.

Dorobek naukowy profesora Kisielewicza jest bogaty – ponad 100 artykułów naukowych i 4 monografie. Profesor Kisielewicz pełnił funkcje promotora ponad 180 prac magisterskich był organizatorem lub współorganizatorem kształcenia studentów na wielu nowych specjalnościach. Niewątpliwym osiągnięciem dydaktycznym profesora jest wypromowanie 14 doktorów nauk matematycznych, z których czterech uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego, a jeden z nich uzyskał już tytuł naukowy profesora.

W okresie pełnienia przez Profesora Kisielewicza funkcji rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w istotny sposób poprawie uległ ówczesny stan bazy materialnej tej uczelni. W szczególności dokończone zostały budowy stołówki studenckiej oraz budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Wybudowano halę laboratoryjną Instytutu Inżynierii Środowiska oraz rozpoczęto budowę hali sportowej.

Profesor Kisielewicz był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Edukacji Narodowej. W roku 2001 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

   Piętnastego sierpnia 2019 roku mija 60 lat aktywności naukowo-dydaktycznej profesora  Michała Kisielewicza, w tym ponad 53 lata pracy w zielonogórskich szkołach wyższych – jego aktywności dydaktycznej, organizacyjnej i pracy naukowej.