Muzeum w Zielonej Górze z szansą na rozbudowę

Informacje News Bar

Rozbudowa i modernizacja  Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze znalazła się na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (infrastruktura nie zabytkowa). – Projekt był dobrze przygotowany. Zabiegaliśmy o jego realizację od lat. Będzie to ważne miejsce na mapie Polski Zachodniej – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Pierwsze kroki w sprawie rozbudowy muzeum poczyniono już w 2005 r. W ramach aprobaty dla pomysłu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 r. przyznał środki, które pozwoliły na opracowanie studium wykonalności projektu oraz koncepcji programowo-przestrzennej. W roku 2008 dzięki funduszom pochodzącym z Kontraktu Wojewódzkiego możliwe było wykonanie szeregu prac przedprojektowych. Kolejnym krokiem było sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem, która stanowi podstawę ubiegania się o środki na realizację inwestycji. Dzięki staraniom marszałek Elżbiety Anny Polak (wówczas wicemarszałek) w 2009 roku samorząd województwa przyznał na ten cel pół miliona złotych. Projekt w sposób spójny, konsekwentny i estetyczny łączy tradycję z nowoczesnością.

Muzeum posiada zatem pełną dokumentację rozbudowy, pozwolenie na budowę oraz zgodę Konserwatora Zabytków na rozpoczęcie inwestycji.

Projekt rozbudowy i modernizacji muzeum znalazł się także na liście 15 inwestycji rekomendowanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego do Kontraktu Terytorialnego, a później na liście 6 wybranych przez Ministerstwo Kultury. Dzięki wpisaniu do Kontraktu Terytorialnego, podczas oceny merytorycznej projekt otrzymał dodatkowe punkty i miał większe szanse na znalezienie się na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Projekt zakłada powiększenie powierzchni budynku o ponad 2,5 tys. m kw., co wpłynie korzystnie zarówno na funkcjonalność obiektu oraz jego estetykę. Zyska on dodatkową powierzchnię wystawienniczą. Dzięki zainstalowaniu windy, muzeum stanie się także dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Całkowita wartość projektu: 18,2 mln zł

Dofinansowanie: 12,6 mln zł

(lubuskie.pl)