ZIELONA GÓRA * LUBUSKIE: Miliony złotych na programy dla osób niepełnosprawnych

Informacje News Box News Slider

Wsparcie dla organizacji pozarządowych, samorządów i jednostek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi zadeklarowała Elzbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas konferencji Uniwersytecie Zielonogórskim.

Łącznie w ramach programów PFRON-u do niepełnosprawnych ma trafić 279 mln zł. Od 1 stycznia 2019 roku ruszył solidarnościowy fundusz na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmujący m.in. program z zakresu opieki wytchnieniowej.

– Mogą z niego korzystać samorządy gminne i powiatowe. Na ten cel przeznaczyliśmy 110 mln zł – powiedziała minister Elżbieta Rafalska:

Minister Rafalska podkreśliła pomoc dla warsztatów terapii zajęciowej:

Robert Jagodziński, przedstawiciel sektora organizacji pozarządowych podkreślił, że organizacje pozarządowe są gotowe do współpracy urzędami:

Rafalska podkreśliła, że dla poprawy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych niezbędna jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli sektora trzeciego-społecznego oraz urzędów centralnych. Dziś tego typu opieką objętych jest ponad 180 tys. osób.