Medycyna kosmiczna w służbie biznesu?

Informacje Inne News Box

Członkowie Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim uruchomili serwis internetowy medycynakosmiczna.pl poświęcony ich pracom i badaniom. To kolejny etap rozwoju młodych naukowców i ich współpracy z OPZL.

W Polsce nie ma drugiego koła naukowego o takim profilu. Dlatego jak podkreśla przewodniczący koła Jakub Szczepański, studenci UZ wyznaczają nową jakość i gałąź dziedziny medycyny.

– Oczywiście na zachodzie medycyna kosmiczna rozwija się i funkcjonuje natomiast w Polsce była bardzo długo traktowana po macoszemu – mówi Szczepański. – Serwis medycynakosmiczna.pl jest pierwszym w Polsce, który informuje o medycynie lotniczej i kosmicznej. Chcemy pokazać, że potrafimy być liderem w pewnej dziedzinie medycyny. Dzięki kadrze naukowej i studentom UZ, ludzie w całej Polsce będą mogli dowiedzieć się co to jest medycyna kosmiczna. A w przyszłości może zechcą podjąć studia na wydziale lekarskim. Mam nadzieję, że nowe odkrycia tak naprawdę a które mogą przyczynić się również do rozwoju gospodarki. Stąd też tutaj obecność pana dyrektora Jarosława Nieradki. Miło mi, że mogę poinformować, iz jesteśmy pierwszym kołem, które podjęło tak ważny projekt badawczy.

Wiceprzewodniczący Aleksander Szymański podkreślił, że w minionym roku akademickim koło dołożyło starań żeby rozwinąć i zintensyfikować prace koła.

– Podejmowaliśmy różnorakie działania żeby medycyna Kosmiczna w jakiś sposób zaistniała – mówi Szymański. – Między nimi zorganizowaliśmy w lutym konferencję naukową na temat medycyny kosmicznej. Pokazała ona, że sprawy związane z medycyna kosmiczną i nowymi technologiami mogą stać się czymś wiodącym w regionie lubuskim, ale także w całym kraju. Minister Jerzy Materna w liście do nas pogratulował nam konferencji. Zostaliśmy zaproszeni przez studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do zorganizowania Sympozjum dla nich które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Jednym z naszych działań było również organizacja zajęć dla studentów. Widzimy, że chęc poszerzania wiedzy na ten temat jest bardzo duża.

Opiekun koła prof. Agnieszka Ziółkowska podkreśliła, że podejmowane badania są bardzo innowacyjne i dzięki nim lepiej poznajemy strukturę kosmosu.

– Domeną uniwersytetu są badania i koło medycyny kosmicznej chce bardzo rozwijać tę domenę. Wiemy, że życie w warunkach ziemskich bardzo odbiega od tego co panuje w przestrzeni kosmicznej. W naszych doświadczeniach stosujemy zaawansowane techniki hodowli komórkowej jak i biologii molekularnej. Badamy wpływ różnych czynników na funkcjonowanie komórek i struktur komórkowych. Pierwsze wyniki badań zaprezentujemy na najbliższej konferencji naukowej.

Lubuski Biznes przygląda się odkryciom naukowym i z ciekawością czeka na kolejne odkrycia. Dyrektor Biura OPZL Jarosław Nieradka zachęcał młodych odkrywców, aby nadal tak mocno angażowali się w swoje prace badawcze i zapewnił o swoim wsparciu.

– Na początku byliśmy sceptyczni, ale widzimy, że w tej sytuacji jest inaczej. Młodzi ludzie są bardzo zaangażowani. Chcemy, aby medycyna kosmiczna jako gałąź gospodarki i przemysłu została dostrzeżona przez lokalny biznes. Również w tej sferze można mieć nadzieję na to, że w przyszłości przedsiębiorcy będą potrafili na tyle zainwestować w naukę, aby z czasem zarabiać i robić na tym biznes. Przypomnę, że jedna z zielonogórskich firm HERTZ jest jednym z liderów jeśli chodzi o zastosowanie rozwiązań technologii kosmicznych w gospodarce i biznesie. Mam nadzieję, że absolwenci naszej uczelni będą mogli w przyszłości pracować i nabierać doświadczenia w takich firmach. Pracodawcy potrzebują wykwalifikowanej, wykształconej kadry i nasza organizacja będzie mono wspierać inicjatywy młodych ludzi.

DANIEL SAWICKI