Komunikacja miejska potrzebuje zmian

Felietony Inne News Bar News Slider

Darmowa komunikacja miejska to dobry kierunek, ale trzeba się przygotować. Zalety publicznego transportu to m.in. zmniejszenie liczby samochodów w ścisłym centrum miasta, dbałość o środowisko naturalne i powietrze.

Ważny argument to również mniejsze nakłady inwestycyjne na budowę nowych parkingów oraz, co ważne, lepsza przestrzeń miejska bardziej dostępna dla turysty i mieszkańca.

Miasto musi się przygotować i zacząć planować bo zakup nowych elektrycznych autobusów to tylko pierwszy krok, kolejnym krokiem to np. przekonanie kierowców do pozostawienia auta w domu i skorzystanie z autobusu. Aby to zrobić należy zaktualizować plan zrównoważonej mobilności miejskiej opracować nowy model ruchu dla Zielonej Góry po połączeniu miasta z gminą , zaplanować budowę buspasów dzięki czemu jazda autobusem umożliwi ominięcie korków . Dodatkowo miasto powinno  zainwestować w budowę ekologicznych przystanków ogrzewanych zimą, budowę nowoczesnych wiat przystankowych połączonych z wypożyczalniami rowerów miejskich co  umożliwiło by   pasażerom przesiadkę z autobusu na rower i kontynuowanie jazdy do miejsc docelowych.  Ważnym zagadnieniem jest  zwiększenie liczby kursów autobusów tam, gdzie pasażerów jest najwięcej  aktualizację przebiegu istniejących tras komunikacji miejskiej. Dostępność do komunikacji miejskiej i optymalne jej wykorzystanie to również poprawne  projektowanie nowych osiedli tak aby autobusy mogły dojechać do nowych zabudowań a dziś tego brakuje. Brak dobrych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie ułatwia dostępności do komunikacji publicznej. Miasto należy zaprojektować.

Marcin Pabierowski

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Zielona Góra

Platforma Obywatelska