Kolejna rozprawa: walka o dobre imię i godność Stanisławy Fórmanowicz

Informacje News Box News Slider

Kilka dni temu obyła się kolejna rozprawa w sprawie Stanisławy Fórmanowicz. Przypomnijmy, że urzędniczka Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, została poddana szykanom, ponieważ odmówiła wydania decyzji o niepełnosprawności swojemu przełożonemu.

Tym razem sprawa dotyczy lobbingu i nierównego traktowania w pracy. Tym razem zeznawał przełożony Stanisławy Fórmanowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak udało nam się dowiedzieć zeznania dyrektora Jerulanka okazały się dość nieprecyzyjne i dyrektor często zasłaniał się niepamięcią. Doszło w tym względzie do kuriozalnej sytuacji, bo w innym postępowaniu dyrektor Jerulank składał zeznania, które są w materiale sądowym i sąd będzie musiał wziąć je pod uwagę w obecnym procesie. Wcześniej, jak widać, pamięć nie zawodziła…

Cały materiał z ostatniej sprawy można znaleźć na stronie Radia Zielona Góra, które od początku rzetelnie informuje o sprawie pani Stanisławy Fórmanowicz.