Dlaczego kobiety nie chcą rodzić? – dowiesz się z wykładu na Uniwersytecie Zielonogórskim

Inne News Box Wydarzenia

Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Polskie Towarzystwo Historyczne, w ramach cyklu WIEK XX BEZ TAJEMNIC, zapraszają na wykład dr Hanny Kurowskiej pt. Dlaczego kobiety nie chcą rodzić? Przemiany dzietności polskich kobiet po 1945 roku.

Wykład rozpocznie się 24 listopada 2017 r. o godz. 13. 00 w auli B, Kampus B Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 69).

Dr Hanna Kurowska jest autorką monografii Gubin i jego mieszkańcy. Studium demograficzne XVII-XIX w. (Zielona Góra 2010). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Towarzystwa Studiów Łużyckich. Uczestniczy w pracach Sekcji Demografii Historycznej przy Komitecie Nauk Demograficznych PAN. Jest współredaktorką „Zielonogórskich Studiów Demograficznych” cyklicznie publikowanych we współpracy z Instytutem Socjologii UZ, Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze oraz Lubuskim Urzędem Marszałkowskim. Jest redaktorem statystycznym „In Gremium” i „Studiów Zachodnich”.