Chaos urbanistyczny w Zielonej Górze

Felietony Inne News Bar News Box

Wraca sprawa braku studium dla całej Zielonej Góry. „Zwróćmy uwagę, że od 3 lat żyjemy w powiększonej o byłą gminę Zielonej Górze, a do dziś (sic!) nie ma nowego Studium, które zastąpiłoby osobne Studium dla „starego” miasta i dawnej gminy.” – pisze Piotr Natkański, polityk PiS i działacz społeczny.

TREŚĆ LISTU:

Po publikacji artykułu Te ulice w Jędrzychowie natychmiast trzeba wyremontować – mówią mieszkańcy ukazał się nadesłany przez mieszkańców materiał dotyczący stanu ulic w Zatoniu (zob. U nas jest gorzej niż w Jędrzychowie – mówią mieszkańcy Zatonia ). W związku z tym trzeba zapytać, jak to się dzieje, że od wielu lat stan tak wielu ulic jest beznadziejny.

W moim przekonaniu ma to swoją genezę w braku odpowiedniego, kompleksowego podejścia do rozwoju miasta. Zwróćmy uwagę, że od 3 lat żyjemy w powiększonej o byłą gminę Zielonej Górze, a do dziś (sic!) nie ma nowego Studium, które zastąpiłoby osobne Studium dla „starego” miasta i dawnej gminy. Brak takiego dokumentu pokazuje, że magistrat w praktyce nie ma całościowej wizji rozwoju miasta. W przypadku połączenia miasta z gminą często słyszę, że to decyzja, która zaprocentuje „za wiele lat” i że dzięki temu „Zielona Góra się rozwinie”. Jednak moim zdaniem to tylko gadanina, która nic nie wnosi.

Rządzący miastem powinni opracować spójną i konkretną koncepcję rozwoju miasta w długiej perspektywie i w ramach niej realizować poszczególne inwestycje, w oparciu o dialog z mieszkańcami. Tak m.in. powinno się stać z remontami ulic. W ramach tej koncepcji powinien powstać zespół w Urzędzie Miasta, który dokonałby przeglądu stanu dróg, ulic i chodników w poszczególnych częściach Zielonej Góry. Następnie powstaje plan ich naprawy rozłożony w przeciągu danego roku – np. w ciągu kolejnej kadencji każdego roku po 10 ulic.

Ktoś może powiedzieć, że przecież mamy dokument pn. „Strategia rozwoju miasta Zielona Góra na lata 2012-2022”. Tak to prawda, jest taki dokument przyjęty przez Radę Miasta w 2012 roku. Jednak Strategia ta powstała jeszcze przed połączeniem miasta z gminą, a poza tym dokument ten, ze swej natury ma charakter bardziej ramowy i jakkolwiek wyznacza pewne kierunki rozwoju, zwłaszcza w kontekście Lubuskiego Trójmiasta, to jednak w ślad za tym ze strony władz tylko wybiórczo pojawiają się konkretne rozwiązania (jak np. Centrum Komunikacyjne), a brakuje działań o których mowa powyżej.

Ps Chętnym polecam zapoznanie się ze Strategią (zwłaszcza w kontekście ostatnich działań magistratu w związku z wycinką drzew – rozdźwięk pomiędzy tym co zapisano w Strategii, a tym co obecnie się dzieje jest wręcz nieprawdopodobny). Dla przykładu również dwa zdjęcia.

http://bip.zielonagora.pl/akty/144/6214/w_sprawie_Strategii_rozwoju_miasta_Zielona_Gora_na_lata_2012_-_2022/