Butelkomaty – pomysł na walkę z zalewem plastikowych butelek

Felietony Inne News Bar News Box

Mieszkańcy Zielonej Góry wiele razy zwracali się do mnie z prośbą o interwencje w sprawie zwiększającej się liczby plastikowych odpadów. Dokładnie chodziło o plastikowe butelki, których tysiące zalega na trawnikach i chodnikach naszego miasta oraz w lasach. Dlatego na ostatniej sesji Rady Miasta złożyłem poniższą interpelację w tej sprawie.

Treść interpelacji.

Czy Zakład Gospodarki Komunalnej rozważa montaż w mieście butelkomatów, do których po wrzuceniu plastikowych butelek otrzymywałoby się 5-10 groszy? Jeżeli nie, to może warto rozważyć stworzenie przez ZGK punktu skupu plastikowych butelek?

Urzędnicy odpowiedzieli, że Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. już w roku 2018 rozpatrywał możliwość montażu w mieście butelkomatów, niemniej jednak jest to kosztowna inwestycja kształtująca się na poziomie 50 tys. zł za 1 butelkomat. Na dzień dzisiejszy Skup Surowców Wtórnych mieszczący się na terenie miejskiego składowiska przy
ul. Wrocławskiej 73 przyjmuje papier, złom, puszki aluminiowe, niemniej jednak ZKG rozważy również możliwość rozszerzenia działalności poprzez skupowanie butelek plastikowych.

Jak widać koszty butelkomatów są wysokie, tak samo jak pewnie koszt utworzenie punktu skupu plastikowych butelek ale zainteresowanie nimi byłoby bardzo duże. Pokazuje to przykład miasta Krakowa, gdzie pilotażowo ustawiony butelkomat wzbudził tak duże zainteresowanie, że już po kilku tygodniach zabrakło środków na wypłatę za kolejne butelki. Oczywiście, że oprócz mieszkańców butelki także wrzucali bezdomni ale to nie zmienia faktu, że pomysł się sprawdził. W Niemczech czy w Norwegii automaty skupujące plastik to standard. Jeżeli chcemy czystszego środowiska powinniśmy w naszym mieście zrealizować ten pomysł. Sami lub w oparciu o sieci sklepów.

JACEK BUDZIŃSKI

Radny Rady Miasta

Zieloona Góra