Biblioteka zaprasza na naukową konferencję

Inne News Box News Slider Wydarzenia

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Uniwersytet Zielonogórski, Pracownia Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają na konferencję naukową pt.Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece”. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2017 roku.

Obrady odbędą się w Sali Wykładowej im. dra Grzegorza Chmielewskiego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej (8-9 listopada), al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra.