Wizja Zielonej Góry według KUKIZ’15

Zielona Góra 2028 r. Zielona Góra przez ostatnie lata bardzo prężnie rozwijała się. Dziś liczy już 200tys. mieszkańców. Czemu zawdzięczamy ten sukces ? 10 lat wcześniej włodarze przyjęli strategię dla miasta opartą na 3 podstawowych fundamentach: otwartości, jawności i uczciwości. Fundamenty te stały się podwaliną do potężnych zmian , które nastały w naszym mieście. Magistrat stworzył […]

Continue Reading