ZIELONA GÓRA: Należy profesjonalnie opracować komunikację dla dużej Zielonej Góry

Moim zdaniem należy opracować dokument strategiczny dla miasta – studium komunikacyjne Zielonej Góry, które będzie regulowało rozwój infrastruktury. Dzięki środkom europejskim powstają nowe inwestycje jak centrum przesiadkowe przy dworcu PKP, które będzie sercem transportu miejskiego i pozamiejskiego ponadto budowana jest trasa aglomeracyjna oraz co jest dla mnie ważne będzie realizowana obwodnica południowa.

Continue Reading

PIOTR NATKAŃSKI: Jędrzychów – niedoceniana część Zielonej Góry

Od 2015 roku mieszkamy w powiększonej Zielonej Górze. Od tego czasu sporo mówi się o bolączkach na terenie dawnej gminy, m.in. braku dróg i chodników czy zagospodarowania niektórych obszarów. Tymczasem, gdzieś na uboczu tej dyskusji rysują się problemy dwóch dzielnic Zielonej Góry przyłączonych do miasta prawie 60 lat temu, mianowicie Jędrzychowa i Chynowa. Jako mieszkaniec […]

Continue Reading

ZIELONA GÓRA: Mamy za dużo zieleni?

Nasze miasto od kilku miesięcy systematycznie jest pozbawiane zieleni, co doskonale widać przy Centrum Rekreacyjno – Sportowym. Kikuty ściętych drzew szpecą okolicę i pozostawiają niesmak. Pojawia się pytanie – w imię czego wycięto takie połacie drzewostanu? Nowego obiektu kulturalnego? Może kompleksu sportowego, który współgrałby z CRS? Nic z tego, w tym miejscu powstanie nowoczesny i […]

Continue Reading

Z RATUSZA: Planistyczny bałagan

Wszystkie decyzje dotyczące miasta powinny być przemyślane i wypływać ze spójnej strategii jego rozwoju funkcjonalno-estetycznego. Połączyliśmy w jedną całość Miasto i Gminę wierząc, że otrzymamy nową jakość i szansę na budowę nowego, dużego miasta. – pisze Tomasz Nesterowicz, radny miejski SLD.  Do dzisiaj nie mamy podstawy jego tworzenia. Studium – dokumentu planistycznego z którego wynikałoby […]

Continue Reading

Naziści… A gdzie Niemcy?

W ostatnich dniach rozgorzała dyskusja na temat nowelizacji ustawy o IPN, która wprowadza kary za przypisywanie Polakom współodpowiedzialności za niemieckie zbrodnie w okresie II wojny światowej. Zmiana ta podyktowana była m.in. często pojawiającym się w różnych ośrodkach na Zachodzie kłamliwym określeniom „polskie obozy koncentracyjne” lub „polskie obozy zagłady”. Jednocześnie dużo mówi się o sytuacjach, w […]

Continue Reading

Z RATUSZA: Gdy szwankuje dialog

Ulica Bohaterów Westerplatte od dawna wymagała remontu. Główna ulica miasta mogła być określana różnymi nazwami, ale trudno byłoby ją nazwać reprezentacyjną. W końcu doczekała się remontu. Na przestrzeni lat nasze oczekiwania, co do jego efektu narosły i oczyma wyobraźni widzieliśmy już ulicę, która będzie wręcz pocztówkową wizytówką Zielonej Góry.

Continue Reading